Wetsvoorstel

Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019

Dit derde wetsvoorstel uit een pakket van zeven belastingvoorstellen regelt de verlenging met vijf jaar van de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen (Vamil). Ook de verhoging van de energiebelasting en de afvalstoffenbelasting, de afschaffing van de BPM-teruggaafregeling voor taxi’s en openbaar vervoer en de milieudifferentiatie van de belasting op zware motorrijtuigen (Eurovignet) staan in dit wetsvoorstel.

Activiteiten

18 sep 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen te stellen van de vaste commissie voor Financiën.

15:15 - 15:20

21 sep 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

14:35 - 14:40

26 sep 2018
Procedurevergadering

Besluit: Het behandelschema voor het pakket Belastingplan 2019 is reeds vastgesteld (zie de noot bij het wetsvoorstel Belastingplan 2019).

15:30 - 16:30

10 okt 2018
Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Besluit: Inbreng geleverd.

14:00 - 14:00

05 nov 2018
Wetgevingsoverleg

Pakket Belastingplan 2019

Besluit: Behandeld.

11:00 - 19:00

Debat terugkijken
07 nov 2018
Procedurevergadering

Besluit: Reeds geagendeerd voor de wetgevingsoverleggen d.d. 5 en 9 november 2018

15:30 - 16:30

09 nov 2018
13 nov 2018
Plenair debat

Plenaire vergadering: Pakket Belastingplan 2019 + Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking (35030) (eerste termijn Kamer)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

16:15 - 23:11

Debat terugkijken
14 nov 2018
Plenair debat

Plenaire vergadering: Pakket Belastingplan 2019 + Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking (35030) (voortzetting)

Besluit: Behandeld.

16:30 - 00:48

Debat terugkijken
15 nov 2018

Wetgevingsproces

18 sep 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
18 sep 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
21 sep 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
26 sep 2018

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
10 okt 2018

Pakket Belastingplan 2019

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
05 nov 2018

Pakket Belastingplan 2019

Wetgevingsoverleg
07 nov 2018

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
09 nov 2018

Pakket Belastingplan 2019

Wetgevingsoverleg
13 nov 2018

Plenaire vergadering: Pakket Belastingplan 2019 + Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking (35030) (eerste termijn Kamer)

Plenair debat
14 nov 2018

Plenaire vergadering: Pakket Belastingplan 2019 + Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking (35030) (voortzetting)

Plenair debat
15 nov 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over het Pakket Belastingplan 2019 en de Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking (35030) en over de moties ingediend bij de algemene Financiële beschouwingen, het VAO Raad Buitenlandse Zaken en Peace Facility)

Stemmingen
Meer zien

Documenten

16 okt 2018
Verslag (35029-5)
Alle documenten