Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet primair onderwijs BES in verband met herijking van de bekostiging van basisscholen in Caribisch Nederland

De bekostiging van de basisscholen in Caribisch Nederland is sinds 2011 gebaseerd op de Wet primair onderwijs BES (WPO BES). Destijds is er voor gekozen om voor de eerste jaren te werken met individuele overgangsbudgetten. Inmiddels heeft, mede in overleg met de scholen, in 2015 een herijking van de bekostiging plaatsgevonden. Het nieuwe bekostigingsmodel maakt de overgangsbudgetten overbodig. Met deze wetswijziging wordt een heldere en solide grondslag in de WPO BES gecreëerd voor dit nieuwe bekostigingsmodel. Uitgangspunt van het nieuwe bekostigingsmodel is dat het de ruimte laat om maatwerk te bieden voor de verschillende eilanden, waar de specifieke omstandigheden per eiland een andere wijze van bekostigen vereisen.

Besluit: Wetvoorstel aangenomen zonder te stemmen

Activiteiten

27 jun 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

13:05 - 13:15

05 jul 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 6 september a.s. te 10.00 uur.

10:15 - 11:15

22 nov 2018
27 nov 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

16:00 - 16:15

06 dec 2018
Hamerstukken

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

10:15 - 10:16

Wetgevingsproces

25 jun 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
27 jun 2018

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 jul 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
06 sep 2018

Wijziging van de Wet primair onderwijs BES in verband met herijking van de bekostiging van basisscholen in Caribisch Nederland

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
22 nov 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
27 nov 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 dec 2018

Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van de Wet primair onderwijs BES in verband met herijking van de bekostiging van basisscholen in Caribisch Nederland (34980)

Hamerstukken
Meer zien

Documenten

Alle documenten