Wetsvoorstel

Aanpassing regeling bijzondere opsporingsbevoegdheden

Dit wetsvoorstel past de regeling van bijzondere opsporingsbevoegdheden (BOB) aan voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES). Na inwerkingtreding van het Wetboek van Strafvordering BES in 2010, met daarin opgenomen de BOB-regeling, is in Aruba, Curaçao en Sint Maarten een BOB-regeling in werking getreden die op enkele punten afwijkt van de regeling die nu in de BES geldt. Door enkele technische aanpassingen in het Wetboek van Strafvordering BES door te voeren blijven de regelingen van de bijzondere opsporingsbevoegdheden gelijk lopen.

Activiteiten

26 jun 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

15:30 - 16:00

04 jul 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 6 september 2018.

14:30 - 16:00

Documenten

Alle documenten