Wetsvoorstel

Wet digitale overheid

Het wetsvoorstel legt de basis voor verdere digitalisering, waaronder regulering van de digitale overheid en meer in het bijzonder de generieke digitale voorzieningen in een gemeenschappelijke infrastructuur van de overheid. Dit wetsvoorstel vormt een eerste tranche van regelgeving ten behoeve van de verdere digitalisering van de overheid op de verschillende niveaus. Het wetsvoorstel bevat de meest urgente onderwerpen van regelgeving, te weten:
- de bevoegdheid om bepaalde standaarden te verplichten in het elektronisch verkeer van de overheid;
- het stellen van regels over informatieveiligheid;
- de verantwoordelijkheid voor het beheer van de voorzieningen en diensten binnen de generieke digitale overheidsinfrastructuur (GDI);
- de digitale toegang tot publieke dienstverlening voor burgers (natuurlijke personen) en bedrijven (rechtspersonen en ondernemingen).

Activiteiten

21 jun 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

13:10 - 13:30

28 jun 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het Verslag vaststellen op donderdag 18 oktober 2018 te 14:00 uur.

10:30 - 11:30

In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.

Wetgevingsproces

19 jun 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
21 jun 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
28 jun 2018

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
18 okt 2018

Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid) (TK 34972)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Documenten

20 jun 2018
Advies ATR
23 okt 2018
Verslag (34972-5)
Alle documenten