Wetsvoorstel

Wet digitale overheid

Het wetsvoorstel legt de basis voor verdere digitalisering, waaronder regulering van de digitale overheid en meer in het bijzonder de generieke digitale voorzieningen in een gemeenschappelijke infrastructuur van de overheid. Dit wetsvoorstel vormt een eerste tranche van regelgeving ten behoeve van de verdere digitalisering van de overheid op de verschillende niveaus. Het wetsvoorstel bevat de meest urgente onderwerpen van regelgeving, te weten:
- de bevoegdheid om bepaalde standaarden te verplichten in het elektronisch verkeer van de overheid;
- het stellen van regels over informatieveiligheid;
- de verantwoordelijkheid voor het beheer van de voorzieningen en diensten binnen de generieke digitale overheidsinfrastructuur (GDI);
- de digitale toegang tot publieke dienstverlening voor burgers (natuurlijke personen) en bedrijven (rechtspersonen en ondernemingen).

Activiteiten

21 jun 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

13:10 - 13:30

28 jun 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het Verslag vaststellen op donderdag 18 oktober 2018 te 14:00 uur.

10:30 - 11:30

17 jan 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag wetsvoorstel vaststellen op 31 januari 2019 te 14.00 uur.

10:00 - 11:00

31 jan 2019
14 mei 2019
20 jun 2019
Procedurevergadering

Besluit: Door de staatssecretaris BZK aangekondigde nadere informatie m.b.t. de business case eID en alle reeds toegezegde relevante documenten worden afgewacht alvorens het wetsvoorstel voor plenaire behandeling gereed te melden.

11:30 - 12:30

05 sep 2019
Procedurevergadering

Besluit: Het voorstel van Wet digitale overheid wordt aangemeld voor plenaire behandeling.

11:30 - 12:30

05 sep 2019
10 sep 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:45 - 16:15

Week 48
Plenair debat

Plenaire vergadering: Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid) (34972)

In afwachting van de nota naar aanleiding van het nader verslag.

Wetgevingsproces

19 jun 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
21 jun 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
28 jun 2018

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
18 okt 2018

Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid) (TK 34972)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
17 jan 2019

Procedurevergadering commsisie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
31 jan 2019

Inbreng nader verslag inzake algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid) - 34972

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14 mei 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
16 mei 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
22 mei 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
20 jun 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
05 sep 2019

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
05 sep 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
10 sep 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
31 okt 2019

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
25 nov 2019

Plenaire vergadering: Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid) (34972)

Plenair debat
Meer zien

Documenten

20 jun 2018
Download Advies ATR
Alle documenten