Wetsvoorstel

Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld

De aardbeving in Zeerijp van januari 2018 laat zien dat het wenselijk is de gaswinning uit het Groningenveld zo snel mogelijk te stoppen.
Totdat de gaswinning uit het Groningenveld beëindigd is, moet gekeken worden hoe de gaswinning uit dit veld op een zo veilig mogelijke manier kan plaatsvinden waarbij ook de leveringszekerheid kan worden geborgd. Daarnaast zullen voor de vraag en gebruik van het laagcalorisch Gronings gas alternatieven gezocht moeten worden.
De huidige systematiek van de Gaswet en de Mijnbouwwet sluit niet aan op deze beoogde situatie en moet daarom gewijzigd worden.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
CDA 19
D66 19
ChristenUnie 5
50PLUS 4
SGP 3
Tegen
PVV 20
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
PvdD 5
DENK 3
FVD 2

Activiteiten

05 jul 2018
03 jul 2018
Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

15:00 - 15:45

Debat terugkijken
28 jun 2018
Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

16:55 - 00:48

Debat terugkijken
26 jun 2018
Technische briefing

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat - Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld (TK 34957)

17:00 - 18:30

Debat terugkijken
20 jun 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:15 - 14:45

19 jun 2018
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag.

16:30 - 17:30

07 jun 2018
Procedurevergadering

Besluit: Wetvoorstel nog voor het zomerreces afhandelen, bij voorkeur in een wetgevingsoverleg in verband met de drukke plenaire agenda.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 14 juni 2018.

11:00 - 12:00

07 jun 2018
05 jun 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

15:45 - 16:00

Wetgevingsproces

01 jun 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
05 jun 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
07 jun 2018

Procedurevergadering

Procedurevergadering
07 jun 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 jun 2018

Verzoek van het lid Agnes Mulder (CDA) om een technische briefing door SodM over het wetsvoorstel Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld (34957)

E-mailprocedure
14 jun 2018

Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld (TK 34957)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14 jun 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
19 jun 2018

Procedurevergadering

Procedurevergadering
20 jun 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
21 jun 2018

Verzoek van het lid Yesilgöz-Zegerius (VVD) ambtenaren van het ministerie van EZK uit te nodigen voor de technische briefing door SodM over wetsvoorstel Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld (Kamerstuk 34957) op dinsdag 26 juni 2018 van 17.00 tot 18.00 uur.

E-mailprocedure
26 jun 2018

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat - Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld (TK 34957)

Technische briefing
28 jun 2018

Plenaire vergadering: Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld (34957)

Plenair debat (wetgeving)
03 jul 2018

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
05 jul 2018

Plenaire vergadering: EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
05 jul 2018

Plenaire vergadering: Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld (34957) (Derde termijn)

Plenair debat (wetgeving)
Meer zien

Documenten

22 jun 2018
Download Sprekerslijst
05 jul 2018
Download Sprekerslijst
06 jul 2018
Download eindtekst 34957
Alle documenten