Gang

Wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet

Met dit wetsvoorstel wordt de regelgeving rond de bodem geïntegreerd in de Omgevingswet. Eerder was dit niet mogelijk, omdat bij de wet- en regelgeving op het gebied van de bodem nog een aantal andere voorstellen in behandeling waren, die niet konden wachten op integratie in de Omgevingswet.
Het nieuwe wettelijke instrumentarium voor bodem berust op drie uitgangspunten: het voorkomen van nieuwe verontreiniging of aantasting (preventie); het meewegen van bodemkwaliteit als onderdeel van een brede afweging van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving in relatie tot functies (toedeling van functies) en het op duurzame en doelmatige wijze beheren van nog aanwezige verontreinigingen (beheer van historische bodemverontreinigingen).
De nieuwe regels komen in de plaats van de huidige regels voor het beheer van bodemkwaliteit, zoals de Wet bodembescherming, het Besluit bodemkwaliteit en het Besluit uniforme saneringen.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 117
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 33 Voor
PVV 20 Voor
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Tegen
SP 14 Tegen
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 5 Tegen
50PLUS 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor

Activiteiten

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 16:00 - 18:30

Bekijk via Debat Gemist

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:00 - 14:05

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.  De commissie besluit om de plenaire behandeling van de Omgevingswet (34864) niet te koppelen aan de plenaire behandeling van VvW Invoeringswet Omgevingswet (34986)

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 15 maart 2018 te 14:00 uur.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Procedurevergadering

Besluit: De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken verzoeken de behandeling van dit wetsvoorstel over te nemen.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Tijd activiteit: 14:15 - 14:30

Wetgevingsproces

 1. 23 januari 2018

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 25 januari 2018

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat 

 3. 7 februari 2018

  Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

  Procedurevergadering

  Besluit: De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken verzoeken de behandeling van dit wetsvoorstel over te nemen. 

 4. 15 februari 2018

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken.

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 15 maart 2018 te 14:00 uur. 

 5. 15 maart 2018

  Aanvullingswet bodem Omgevingswet (TK 34864)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 6. 1 november 2018

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.  De commissie besluit om de plenaire behandeling van de Omgevingswet (34864) niet te koppelen aan de plenaire behandeling van VvW Invoeringswet Omgevingswet (34986) 

 7. 7 november 2018

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 8. 13 december 2018

  Plenaire vergadering: Aanvullingswet bodem Omgevingswet (34864)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen. 

 9. 18 december 2018

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten