Wetsvoorstel

Aanvullingswet bodem Omgevingswet

Met dit wetsvoorstel wordt de regelgeving rond de bodem geïntegreerd in de Omgevingswet. Eerder was dit niet mogelijk, omdat bij de wet- en regelgeving op het gebied van de bodem nog een aantal andere voorstellen in behandeling waren, die niet konden wachten op integratie in de Omgevingswet.
Het nieuwe wettelijke instrumentarium voor bodem berust op drie uitgangspunten: het voorkomen van nieuwe verontreiniging of aantasting (preventie); het meewegen van bodemkwaliteit als onderdeel van een brede afweging van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving in relatie tot functies (toedeling van functies) en het op duurzame en doelmatige wijze beheren van nog aanwezige verontreinigingen (beheer van historische bodemverontreinigingen).
De nieuwe regels komen in de plaats van de huidige regels voor het beheer van bodemkwaliteit, zoals de Wet bodembescherming, het Besluit bodemkwaliteit en het Besluit uniforme saneringen.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
PVV 20
CDA 19
D66 19
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
FvD 2
Tegen
GroenLinks 14
SP 14
PvdD 5

Activiteiten

25 jan 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

14:15 - 14:30

07 feb 2018
Procedurevergadering

Besluit: De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken verzoeken de behandeling van dit wetsvoorstel over te nemen.

10:15 - 11:15

15 feb 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 15 maart 2018 te 14:00 uur.

11:30 - 12:30

01 nov 2018
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.  De commissie besluit om de plenaire behandeling van de Omgevingswet (34864) niet te koppelen aan de plenaire behandeling van VvW Invoeringswet Omgevingswet (34986)

11:30 - 12:30

07 nov 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:00 - 14:05

13 dec 2018
Plenair debat

Plenaire vergadering: Aanvullingswet bodem Omgevingswet (34864)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

16:00 - 18:30

Debat terugkijken

Wetgevingsproces

23 jan 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
25 jan 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
07 feb 2018

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
15 feb 2018

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken.

Procedurevergadering
15 mrt 2018

Aanvullingswet bodem Omgevingswet (TK 34864)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
01 nov 2018

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
07 nov 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 dec 2018

Plenaire vergadering: Aanvullingswet bodem Omgevingswet (34864)

Plenair debat
18 dec 2018

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

07 dec 2018
Download Sprekerslijst
Alle documenten