Wetsvoorstel

Samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en wijziging van de grens tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland

Dit wetsvoorstel strekt tot samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Zederik (provincie Zuid-Holland) en Vianen (provincie Utrecht) tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Deze gemeente zal circa 54.000 inwoners tellen, een oppervlakte hebben van ruim 150 km2 en in de provincie Utrecht komen te liggen. De beoogde datum van herindeling is 1 januari 2019.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
DENK 3
SGP 3
Tegen
PVV 20
SP 14
PvdD 5
50PLUS 4
FvD 2

Activiteiten

21 nov 2017
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

15:30 - 15:45

23 nov 2017
Procedurevergadering

Besluit: Er zal een oproep voor externe reacties, met een reactietermijn tot 22 december 2017, in de Staatscourant en op de site van de Tweede Kamer worden geplaatst. De betrokken gemeenten worden over de start van de parlementaire behandeling geïnformeerd en hen wordt verzocht dat ook binnen hun gemeente bekend te maken. Daarna besluit de commissie over de verdere behandeling.

11:30 - 12:30

01 feb 2018
08 mrt 2018
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, waarbij de commissie de wens uitspreekt de plenaire behandeling te laten plaatsvinden in de week van 17 april 2018.

11:30 - 12:30

08 mrt 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:25 - 15:30

17 apr 2018
Plenair debat

Plenaire vergadering: Samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en wijziging van de grens tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland (34 824)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

21:15 - 23:31

25 jun 2019

Wetgevingsproces

17 nov 2017
Het wetsvoorstel is ingediend
21 nov 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
23 nov 2017

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
01 feb 2018

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
01 feb 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
08 feb 2018

Samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en wijziging van de grens tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland (TK34824)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
08 mrt 2018

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
08 mrt 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
17 apr 2018

Plenaire vergadering: Samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en wijziging van de grens tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland (34 824)

Plenair debat
24 apr 2018

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
25 jun 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
27 jun 2019

(lokale) Democratie/ Demonstratie/ Nieuw Beleidskader Gemeentelijke herindeling

Algemeen overleg
04 jul 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
04 sep 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

Alle documenten