Wetsvoorstel

Kwaliteitsfonds notariaat

Wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met het inrichten van een fonds voor niet verhaalbare noodzakelijke kosten voor de continuïteit en kwaliteit van protocollen en voor de vergoeding van de kosten voor toezicht en tuchtrechtspraak

Besluit: Wetvoorstel aangenomen zonder te stemmen

Activiteiten

24 okt 2017
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

15:20 - 16:02

08 nov 2017
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 14 december 2017.

14:30 - 16:00

29 mrt 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:40 - 13:50

Wetgevingsproces

12 okt 2017
Het wetsvoorstel is ingediend
24 okt 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
08 nov 2017

Procedures en brieven

Procedurevergadering
14 dec 2017

Wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met het inrichten van een fonds voor niet verhaalbare noodzakelijke kosten voor de continuïteit en kwaliteit van protocollen en voor de vergoeding van de kosten voor toezicht en tuchtrechtspraak (34810)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

16 okt 2017
Advies KNB
16 okt 2017
Advies KBvG
16 okt 2017
Advies BFT
15 dec 2017
Verslag (34810-5)
21 mrt 2018
Aanbiedingsbrief
Alle documenten