Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Van Ojik en Kuiken Verankeren belang van het kind in de procedure tot het verkrijgen van een verblijfsvergunning

Initiatiefwetsvoorstel, waardoor een asielkind of andere minderjarige vreemdeling voortaan een verblijfsvergunning zou moeten krijgen als dat aantoonbaar is in het belang is van dat kind. Nu wordt vaak naar het belang van de ouders gekeken, of zij terug kunnen naar het land van herkomst, en te weinig naar het belang van het kind. Zo kunnen kinderen individuele belangen hebben zoals gezondheid, geestelijke ontwikkeling, het risico op besnijdenis, seksuele geaardheid of verwestering. Dit wetsvoorstel zorgt ervoor dat de bescherming van de ontwikkeling van het kind, zoals die centraal staat in het familierecht, ook wordt geborgd binnen het vreemdelingenrecht.

Activiteiten

21 sep 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

13:05 - 23:59

28 sep 2016
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot na ommekomst van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en de reactie van de initiatiefnemer daarop.

15:15 - 16:00

14 feb 2017
11 apr 2018
Procedurevergadering

Besluit: Aangehouden tot na ommekomst van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en de reactie van de initiatiefnemers daarop.

14:30 - 16:00

In afwachting van advies Raad van State en reactie initiatiefnemer(s).

Wetgevingsproces

19 sep 2016
Het wetsvoorstel is ingediend
21 sep 2016

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
28 sep 2016

Procedures en brieven

Procedurevergadering
08 nov 2016

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

Alle documenten