Wetsvoorstel

Voorstel van wet van de leden Ellemeet, Piri, Jasper van Dijk en Teunissen tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind

Initiatiefwetsvoorstel, waardoor een asielkind of andere minderjarige vreemdeling voortaan een verblijfsvergunning zou moeten krijgen als dat aantoonbaar is in het belang is van dat kind. Nu wordt vaak naar het belang van de ouders gekeken, of zij terug kunnen naar het land van herkomst, en te weinig naar het belang van het kind. Zo kunnen kinderen individuele belangen hebben zoals gezondheid, geestelijke ontwikkeling, het risico op besnijdenis, seksuele geaardheid of verwestering. Dit wetsvoorstel zorgt ervoor dat de bescherming van de ontwikkeling van het kind, zoals die centraal staat in het familierecht, ook wordt geborgd binnen het vreemdelingenrecht.
Naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State hebben de initiatiefnemers het wetsvoorstel grondig herzien. Niet langer is sprake van een algemene vergunningsgrond die van toepassing is op asiel- en reguliere procedures. In plaats daarvan is gekozen voor het toevoegen van de mogelijkheid tot het verstrekken van een reguliere verblijfsvergunning wanneer het belang van het kind ernstig wordt bedreigd. Ook zijn bepalingen aan het wetsvoorstel toegevoegd waarmee wordt geregeld dat kinderen zoveel mogelijk voorrang krijgen in verblijfsrechtelijke procedures.

Activiteiten

In afwachting van advies Raad van State en nader rapport.
09 dec 2020
14 okt 2020
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot na ommekomst van het advies van de Raad van State.

14:30 - 16:00

Debat terugkijken
07 okt 2020
11 mei 2020
Procedurevergadering

Besluit: Nader advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en de reactie van de initiatiefnemers daarop afwachten.

10:45 - 12:15

06 feb 2020
Procedurevergadering

Besluit: De commissie wenst over het initiatiefwetsvoorstel nader advies te vragen aan de Adviescommissie Vreemdelingenzaken (ACVZ) en de Afdeling advisering van de Raad van State.  Aangehouden tot na ommekomst van de adviezen van de ACVZ en de Afdeling advisering van de Raad van State.

15:00 - 16:00

03 jul 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 12 september 2019.

14:30 - 16:00

11 apr 2018
Procedurevergadering

Besluit: Aangehouden tot na ommekomst van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en de reactie van de initiatiefnemers daarop.

14:30 - 16:00

14 feb 2017
28 sep 2016
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot na ommekomst van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en de reactie van de initiatiefnemer daarop.

15:15 - 16:00

21 sep 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

13:05 - 23:59

Wetgevingsproces

19 sep 2016
Het wetsvoorstel is ingediend
21 sep 2016

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
28 sep 2016

Procedures en brieven

Procedurevergadering
08 nov 2016

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
14 feb 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
22 feb 2017

Procedures en brieven

Procedurevergadering
11 apr 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
12 apr 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 jul 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
04 sep 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 sep 2019

Voorstel van wet van de leden Van Ojik, Kuiken, Van Kooten-Arissen en Jasper van Dijk tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind (34541)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
09 okt 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
16 okt 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 feb 2020

Procedures en brieven

Procedurevergadering
01 apr 2020

Plenaire vergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus en over alle punten van de uitgestelde stemmingen van 17 maart 2020 en over de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (35 424))

Stemmingen
11 mei 2020

Procedures en brieven

Procedurevergadering
14 mei 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
07 okt 2020

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 okt 2020

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
09 dec 2020

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
20 jan 2021

Extra procedurevergadering Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
28 jan 2021

Procedures en brieven

Procedurevergadering
21 apr 2021

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering
12 mei 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

Alle documenten