Gang

Wetsvoorstel Voorstel van wet van de leden Ellemeet, Piri, Jasper van Dijk en Teunissen tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind

Initiatiefwetsvoorstel, waardoor een asielkind of andere minderjarige vreemdeling voortaan een verblijfsvergunning zou moeten krijgen als dat aantoonbaar is in het belang is van dat kind. Nu wordt vaak naar het belang van de ouders gekeken, of zij terug kunnen naar het land van herkomst, en te weinig naar het belang van het kind. Zo kunnen kinderen individuele belangen hebben zoals gezondheid, geestelijke ontwikkeling, het risico op besnijdenis, seksuele geaardheid of verwestering. Dit wetsvoorstel zorgt ervoor dat de bescherming van de ontwikkeling van het kind, zoals die centraal staat in het familierecht, ook wordt geborgd binnen het vreemdelingenrecht.
Naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State hebben de initiatiefnemers het wetsvoorstel grondig herzien. Niet langer is sprake van een algemene vergunningsgrond die van toepassing is op asiel- en reguliere procedures. In plaats daarvan is gekozen voor het toevoegen van de mogelijkheid tot het verstrekken van een reguliere verblijfsvergunning wanneer het belang van het kind ernstig wordt bedreigd. Ook zijn bepalingen aan het wetsvoorstel toegevoegd waarmee wordt geregeld dat kinderen zoveel mogelijk voorrang krijgen in verblijfsrechtelijke procedures.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:15 - 14:20

Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Tijd activiteit: 13:00 - 15:30

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot na ommekomst van het advies van de Raad van State.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:00 - 14:05

Procedurevergadering

Besluit: Nader advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en de reactie van de initiatiefnemers daarop afwachten.

Tijd activiteit: 10:45 - 12:15

Procedurevergadering

Besluit: De commissie wenst over het initiatiefwetsvoorstel nader advies te vragen aan de Adviescommissie Vreemdelingenzaken (ACVZ) en de Afdeling advisering van de Raad van State.  Aangehouden tot na ommekomst van de adviezen van de ACVZ en de Afdeling advisering van de Raad van State.

Tijd activiteit: 15:00 - 16:00

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:10 - 14:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 12 september 2019.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:30 - 15:00

Procedurevergadering

Besluit: Aangehouden tot na ommekomst van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en de reactie van de initiatiefnemers daarop.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot na ommekomst van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en de reactie van de initiatiefnemer daarop.

Tijd activiteit: 15:15 - 16:00

Wetgevingsproces

 1. 19 september 2016

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 21 september 2016

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden. 

 3. 28 september 2016

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanhouden tot na ommekomst van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en de reactie van de initiatiefnemer daarop.  

 4. 8 november 2016

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

 5. 14 februari 2017

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 6. 22 februari 2017

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 7. 11 april 2018

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Aangehouden tot na ommekomst van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en de reactie van de initiatiefnemers daarop.  

 8. 12 april 2018

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 9. 3 juli 2019

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 12 september 2019. 

 10. 4 september 2019

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 11. 12 september 2019

  Voorstel van wet van de leden Van Ojik, Kuiken, Van Kooten-Arissen en Jasper van Dijk tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind (34541)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 12. 9 oktober 2019

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 13. 16 oktober 2019

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 14. 6 februari 2020

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: De commissie wenst over het initiatiefwetsvoorstel nader advies te vragen aan de Adviescommissie Vreemdelingenzaken (ACVZ) en de Afdeling advisering van de Raad van State.  Aangehouden tot na ommekomst van de adviezen van de ACVZ en de Afdeling advisering van de Raad van State. 

 15. 1 april 2020

  Plenaire vergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus en over alle punten van de uitgestelde stemmingen van 17 maart 2020 en over de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (35 424))

  Stemmingen

 16. 11 mei 2020

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Nader advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en de reactie van de initiatiefnemers daarop afwachten. 

 17. 14 mei 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 18. 7 oktober 2020

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 19. 14 oktober 2020

  Procedures en brieven (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanhouden tot na ommekomst van het advies van de Raad van State. 

 20. 9 december 2020

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 21. 20 januari 2021

  Extra procedurevergadering Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 22. 28 januari 2021

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 23. 21 april 2021

  Procedures en brieven (videoverbinding)

  Procedurevergadering

 24. 12 mei 2021

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 25. 7 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

Documenten