Toezeggingen

Zoekresultaten (2)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Sneller, J.C.

Ministers en staatssecretarissen doen soms toezeggingen tijdens overleg met de Kamer. Dit kan gebeuren in een plenaire vergadering, een commissiedebat, een wetgevingsoverleg of een notaoverleg. De bewindspersoon belooft dan bijvoorbeeld een notitie, wetsvoorstel of een brief naar de Kamer te sturen. De griffie houdt bij welke mondelinge toezeggingen bewindspersonen doen.

Op deze pagina staan alle mondelinge toezeggingen die bewindspersonen aan de Tweede Kamer hebben gedaan. Per toezegging is te zien wie deze heeft gedaan, de inhoud, de termijn van uitvoering en de status. Toezeggingen zijn afgedaan zodra de Kamer hier schriftelijk het resultaat van heeft ontvangen. De toezegging krijgt dan de status ‘voldaan’.

Lees voor meer informatie over (het verloop van) de vergadering en de context van de toezegging het verslag, onder Kamerstukken op de homepage van deze site. Of bekijk de vergadering terug via Debat Gemist.

Toezeggingen

Toezegging bij Bestuurlijke organisatie, democratie en verkiezingen

Toezegging bij Bestuurlijke organisatie, democratie en verkiezingen. In de brief over decentrale volksvertegenwoordigers gaat de minister in op het verband tussen raadszetels per inwoner en de opkomst bij verkiezingen.

TZ202301-012

Toegezegd aan Sneller, J.C.

Toezeggingen

Toezegging bij Criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit

Toezegging bij Criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit. De minister stuurt, indien mogelijk, voorafgaand aan het debat over het OVV-rapport, een brief over de uitwerking van de aanpak van de kroongetuigenregeling.

TZ202304-061

Toegezegd aan Sneller, J.C.