Toezeggingen : Toezegging bij Bestuurlijke organisatie, democratie en verkiezingen

In de brief over decentrale volksvertegenwoordigers gaat de minister in op het verband tussen raadszetels per inwoner en de opkomst bij verkiezingen.

  • Toegezegd door Bruins Slot, H.G.J. (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
  • Toegezegd aan Sneller, J.C. (D66)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A04460
Datum: 18 jan 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Bestuurlijke organisatie, democratie en verkiezingen
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Binnenlandse Zaken