Toezeggingen

Zoekresultaten (8)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Kathmann, B.C.

Ministers en staatssecretarissen doen soms toezeggingen tijdens overleg met de Kamer. Dit kan gebeuren in een plenaire vergadering, een commissiedebat, een wetgevingsoverleg of een notaoverleg. De bewindspersoon belooft dan bijvoorbeeld een notitie, wetsvoorstel of een brief naar de Kamer te sturen. De griffie houdt bij welke mondelinge toezeggingen bewindspersonen doen.

Op deze pagina staan alle mondelinge toezeggingen die bewindspersonen aan de Tweede Kamer hebben gedaan. Per toezegging is te zien wie deze heeft gedaan, de inhoud, de termijn van uitvoering en de status. Toezeggingen zijn afgedaan zodra de Kamer hier schriftelijk het resultaat van heeft ontvangen. De toezegging krijgt dan de status ‘voldaan’.

Lees voor meer informatie over (het verloop van) de vergadering en de context van de toezegging het verslag, onder Kamerstukken op de homepage van deze site. Of bekijk de vergadering terug via Debat Gemist.

Toezeggingen

Toezegging bij Inburgering en integratie

Toezegging bij Inburgering en integratie. De minister komt in de volgende uitvoeringsbrief terug op de stand van zaken met betrekking tot (de problemen bij) het aanvragen van toeslagen door statushouders.

TZ202310-044

Toegezegd aan Kathmann, B.C.

Toezeggingen

Toezegging bij Voortzetting commissiedebat Desinformatie en online platformen d.d. 14 juni 2023

Toezegging bij Voortzetting commissiedebat Desinformatie en online platformen d.d. 14 juni 2023. De staatssecretaris BZK zal de Kamer voor het eind van het jaar een update geven over de vormgeving van de kaders van de toezichthouders omtrent de ´crisis response mechanisms´.

TZ202307-104

Toegezegd aan Kathmann, B.C.

Toezeggingen

Toezegging bij Kinderopvang (voorzetting commissiedebat van 10 mei 2023)

Toezegging bij Kinderopvang (voorzetting commissiedebat van 10 mei 2023). De minister zal de financiële consequenties van de arbeidseis op een overzichtelijke manier met de Kamer delen in de hoofdlijnenbrief Kinderopvang die dit najaar aan de Kamer wordt verzonden.

TZ202305-139

Toegezegd aan Kathmann, B.C.

Toezeggingen

Toezegging bij Uitvoering sociale zekerheid

Toezegging bij Uitvoering sociale zekerheid. De minister zal de Kamer informeren over de ICT bij uitvoeringsorganisaties.

TZ202304-004

Toegezegd aan Kathmann, B.C.

Toezeggingen

Toezegging bij Digitale dienstverlening door de overheid

Toezegging bij Digitale dienstverlening door de overheid. De staatssecretaris BZK informeert de Kamer voor de zomer van 2023 over de uitvoering van de motie van het lid Kathmann c.s. over altijd een beschikbare offlinemogelijkheid bij overheidsdiensten, zorgverzekeraars en woningbouwcorporaties (Kamerstuk 26 643, nr. 837).

TZ202303-130

Toegezegd aan Kathmann, B.C.

Toezeggingen

Toezegging bij Inzet algoritmes en data-ethiek binnen de rijksoverheid

Toezegging bij Inzet algoritmes en data-ethiek binnen de rijksoverheid. De staatssecretaris BZK zal de Kamer per brief informeren over de uitkomst van de gesprekken met de toezichthouders m.b.t. digitalisering.

TZ202302-160

Toegezegd aan Kathmann, B.C.

Toezeggingen

Toezegging bij Inzet algoritmes en data-ethiek binnen de rijksoverheid

Toezegging bij Inzet algoritmes en data-ethiek binnen de rijksoverheid. De staatssecretaris BZK zal de Kamer per brief informeren over de uitkomst van het gesprek met de heer Krijger (over bijvoorbeeld het algoritmeregister).

TZ202302-159

Toegezegd aan Kathmann, B.C.

Toezeggingen

Toezegging bij Arbeidsongeschiktheid

Toezegging bij Arbeidsongeschiktheid. De minister zal een brief aan de Kamer sturen hoe wordt omgegaan met inspecties door de Nederlandse Arbeidsinspectie bij grote werkgevers waar veel arbeidsongeschiktheid onder werknemers voorkomt.

TZ202212-064

Toegezegd aan Kathmann, B.C.