Toezeggingen : Toezegging bij Uitvoering sociale zekerheid

De minister zal de Kamer informeren over de ICT bij uitvoeringsorganisaties.

  • Toegezegd door Gennip, C.E.G. van (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  • Toegezegd aan Kathmann, B.C. (GroenLinks-PvdA)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A03432
Datum: 30 mrt 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Uitvoering sociale zekerheid
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid