Toezeggingen : Toezegging bij Personen- en familierecht

De minister voor Rechtsbescherming zegt toe een onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een gemeentelijke echtscheiding, en de Kamer eind 2025 over de uitkomsten hiervan te informeren.

  • Toegezegd door Weerwind, F.M. (Minister voor Rechtsbescherming)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A03781
Datum: 3 apr 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Personen- en familierecht
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Justitie en Veiligheid