Toezeggingen : Toezegging bij Juridische beroepen

De minister voor Rechtsbescherming zegt toe de uitkomsten van de gesprekken over mediation in de justitieketen terug te koppelen in de voortgangsbrief herstelrecht, die na de zomer komt.

  • Toegezegd door Weerwind, F.M. (Minister voor Rechtsbescherming)

Activiteit

Activiteitnummer: 2024A02740
Datum: 10 apr 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Juridische beroepen
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Justitie en Veiligheid