Toezeggingen : Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid

De minister zegt toe het voorstel om het concurrentiebeding te verbieden tot een salaris van anderhalf maal modaal ambtelijk uit te werken en deze ambtelijke uitwerking voor de zomer 2024 aan de Kamer toe te sturen.

  • Toegezegd door Gennip, C.E.G. van (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  • Toegezegd aan Oostenbruggen, T. van (Nieuw Sociaal Contract)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A05852
Datum: 25 jan 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Arbeidsmarktbeleid
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid