Toezeggingen : Toezegging bij Jeugdbescherming

De staatssecretaris zegt toe over een jaar een brief naar de Kamer te sturen met een stand van zaken over de uitgezette acties ter bevordering van het inzetten van JIMs (jouw ingebrachte mentor/informele steunfiguur) en de impact daarvan.

  • Toegezegd door Ooijen, M. van (Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  • Toegezegd aan Peters, W.P.H.J. (CDA)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A05103
Datum: 25 okt 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Jeugdbescherming
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Justitie en Veiligheid