Toezeggingen : Toezegging bij Jeugdbescherming

De minister zegt toe in de jeugdbrief die hij in december 2023 naar de Kamer zal sturen ook in te gaan op het toekomstscenario, met daarin de stand van zaken van de proeftuinen, informatie over of er op dit moment financiƫle of andere beletselen bestaan waardoor die proeftuinen niet kunnen blijven bestaan, en hoe de minister het ontwikkelpad voor zich ziet in de uitrol over het land.

  • Toegezegd door Weerwind, F.M. (Minister voor Rechtsbescherming)
  • Toegezegd aan Verkuijlen, R. (VVD)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A05103
Datum: 25 okt 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Jeugdbescherming
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Justitie en Veiligheid