Toezeggingen : Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid

De minister zegt toe in de voortgangsrapportage Geldzorgen, Armoede en Schulden een terugkoppeling te geven van de navraag aan de initiatiefnemers van het noodfonds over mogelijkheden tot een offline aanvraag bij het noodfonds.

  • Toegezegd door Schouten, C.J. (Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, viceminister-president)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A07806
Datum: 8 feb 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Armoede- en schuldenbeleid
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid