moties ingediend bij het notaoverleg over ggz/toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten/personen met verward gedrag/maatschappelijke opvang/ suïcidepreventie

Plenaire vergadering 24 november 2020

Motie van de leden Renkema en Regterschot over extra behandelplaatsen voor mensen met trauma, pervasieve aandoeningen en persoonlijkheidsproblematiek

Besluit: Aangenomen.

25424-560
Indiener W.J.T. Renkema
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van de leden Renkema en Wörsdörfer over meer aandacht voor suïcidepreventie

Besluit: Aangenomen.

25424-561
Indiener W.J.T. Renkema
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van het lid Diertens c.s. over een Duitse inrichting van steungroepen

Besluit: Aangenomen.

25424-562
Indiener A.E. Diertens
Kamerlid, D66
+ 6 anderen

Motie van het lid Sazias over voldoende crisisplekken in alle regio's

Besluit: Aangenomen.

25424-563
Indiener L. Sazias
Kamerlid, 50PLUS

Motie van het lid Kerstens over geen onomkeerbare stappen bij doorcentralisatie van begeleid en beschermd wonen

Besluit: Aangenomen.

25424-567
Indiener J.W.M. Kerstens
Kamerlid, PvdA

Motie van het lid Dik-Faber over prestatieafspraken over passende huisvesting

Besluit: Aangenomen.

25424-569
Indiener R.K. Dik-Faber
Kamerlid, ChristenUnie

Motie van de leden Regterschot en Van den Berg over de structurele inbedding van geslaagde experimenten

Besluit: Aangenomen.

25424-570
Indiener K. Regterschot
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van het lid Regterschot c.s. over de woonruimte voor daklozen

Besluit: Aangenomen.

25424-571
Indiener K. Regterschot
Kamerlid, VVD
+ 3 anderen

Motie van het lid Van der Staaij c.s. over een wettelijke grondslag voor gegevensuitwisseling binnen de ggz

Besluit: Aangenomen.

25424-572
Indiener C.G. van der Staaij
Kamerlid, SGP
+ 2 anderen

Motie van het lid Van Gerven over afspraken met zorgverzekeraars over de treeknormen

Besluit: Verworpen.

25424-573
Indiener H.P.J. van Gerven
Kamerlid, SP

Gewijzigde motie van het lid Kerstens c.s. over versnelling van de aanpak van de wachtlijstproblematiek in de ggz (t.v.v. 25424-566)

Besluit: Aangenomen.

25424-576
Indiener J.W.M. Kerstens
Kamerlid, PvdA
+ 4 anderen

Gewijzigde motie van het lid Van den Berg over geen verdere afbouw van klinische bedden in de ggz (t.v.v. 25424-564)

Besluit: Aangenomen.

25424-574
Indiener J.A.M.J. van den Berg
Kamerlid, CDA

Gewijzigde motie van het lid Van den Berg c.s. over zeker stellen dat de nieuwe bekostiging slechts zal starten indien gelijktijdig de zorgvraagtypering in werking treedt (t.v.v. 25424-565)

Besluit: Aangenomen.

25424-575
Indiener J.A.M.J. van den Berg
Kamerlid, CDA
+ 3 anderen

Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. over financiële continuïteit en stabiliteit van 113 Zelfmoordpreventie (t.v.v. 25424-568)

Besluit: Aangenomen.

25424-577
Indiener R.K. Dik-Faber
Kamerlid, ChristenUnie
+ 8 anderen