Plenaire verslagen

Zoekresultaten (1.171)

U zoekt in Kamerstukken, Plenaire verslagen

Hieronder staan de verslagen (ook: Handelingen) van de plenaire vergaderingen. Het verslag wordt nog tijdens de vergadering constant aangevuld.

Verslagen hebben eerst de status ongecorrigeerd; er kan geen enkel recht worden ontleend aan deze verslagen. Als de correctievoorstellen van sprekers verwerkt zijn, wordt het verslag definitief vastgesteld en krijgt het de status gecorrigeerd. Als er daarna nog kleine wijzigingen komen, krijgt het verslag de status gerectificeerd.

Plenaire verslagen

76e vergadering, woensdag 19 april 2023

76e vergadering, woensdag 19 april 2023; Opening; Mededelingen; Landbouw- en Visserijraad 20 maart 2023 (eerste deel); Landbouw- en Visserijraad 20 maart 2023 (resterende vragen); Stand van zaken rondom moties en toezeggingen op het terrein van gewasbescherming...

Plenaire verslagen

75e vergadering, dinsdag 18 april 2023

75e vergadering, dinsdag 18 april 2023; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Mensenhandel en prostitutie; Brandweer en crisisbeheersing; Verdragen met de Verenigde Arabische Emiraten inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken en...

Plenaire verslagen

74e vergadering, donderdag 13 april 2023

74e vergadering, donderdag 13 april 2023; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Overschrijdingskansen handhavingspunten Schiphol; Update "Verzorgingsplaats van de Toekomst"; Herziening Richtlijn stedelijk afvalwater; Geheimhouding stukken Bijlmerramp; Verkeersveiligheid en wegen; Uitvoering sociale zekerheid; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Rapport van...

Plenaire verslagen

73e vergadering, woensdag 12 april 2023

73e vergadering, woensdag 12 april 2023; Opening; Mededelingen; Rapport van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Rapport van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen; Drugspreventie en verslavingszorg; Geneesmiddelenbeleid; Reactie artikelen "Zorggrens bereikt" en "Zorgpremie...

Plenaire verslagen

72e vergadering, dinsdag 11 april 2023

72e vergadering, dinsdag 11 april 2023; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Passend onderwijs; Klimaatakkoord gebouwde omgeving; Wet vaste huurcontracten; Sluiting;

Plenaire verslagen

71e vergadering, donderdag 6 april 2023

71e vergadering, donderdag 6 april 2023; Opening; Contourennota aanpassing Mijnbouwwet; Vreemdelingen- en asielbeleid; Herziening Richtlijn Luchtkwaliteit; Beperken emissies van kooldioxide door werkgebonden personenmobiliteit; Vergunningverlening, toezicht en handhaving; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Exportkredietverzekeringen/Handelsinstrumentarium; Institutioneel racisme; Raad Algemene...

Plenaire verslagen

70e vergadering, woensdag 5 april 2023

70e vergadering, woensdag 5 april 2023; Opening; Recht op huurtoeslag voor Oekraïense ontheemden; Uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten; Stemmingen; Sluiting;

Plenaire verslagen

69e vergadering, dinsdag 4 april 2023

69e vergadering, dinsdag 4 april 2023; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Sluiting;

Plenaire verslagen

68e vergadering, donderdag 30 maart 2023

68e vergadering, donderdag 30 maart 2023; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Niet waarmaken van de woningbouwambities; Beëdiging van de heer F.W. Futselaar (SP); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Niet waarmaken van de woningbouwambities; Pfas en gezondheidseffecten; Goedkeuring belastingverdrag met...

Plenaire verslagen

67e vergadering, woensdag 29 maart 2023

67e vergadering, woensdag 29 maart 2023; Opening; Mededelingen; Macrodoelmatigheid mbo; Aanpassing indexeringsbepalingen lesgeld en cursusgeld en aanpassing hardheidsclausule; Examens 2023; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wet open overheid; Personen- en familierecht; Tijdelijke wet uitwisseling persoonsgegevens UHP KOT...

Plenaire verslagen

66e vergadering, dinsdag 28 maart 2023

66e vergadering, dinsdag 28 maart 2023; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Verduurzaming van de financiële sector/toekomst van het bankenlandschap; Inzet algoritmes en data-ethiek binnen de rijksoverheid; Kunstmatige intelligentie; Tekorten...

Plenaire verslagen

65e vergadering, donderdag 23 maart 2023

65e vergadering, donderdag 23 maart 2023; Opening; Mededelingen; Woon- en zorgplannen voor ouderen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Woon- en zorgplannen voor ouderen; Klimaat en Energie; Contouren regeling tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen; Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES; Wet vaste...

Plenaire verslagen

64e vergadering, woensdag 22 maart 2023

64e vergadering, woensdag 22 maart 2023; Opening; Mededelingen; Openbaar vervoer en taxi; Actieve mobiliteit (wandelen en fietsen); Invoering investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Invoering investeringsverplichting ten behoeve van...

Plenaire verslagen

63e vergadering, dinsdag 21 maart 2023

63e vergadering, dinsdag 21 maart 2023; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Europese top van 23 en 24 maart 2023; Extra regeling van werkzaamheden; Europese top van 23 en 24...

Plenaire verslagen

62e vergadering, donderdag 16 maart 2023

62e vergadering, donderdag 16 maart 2023; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Beëdiging van de heer E. Boutkan (Volt); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg; Discriminatie, racisme en mensenrechten; Splitsing van de gemeente Groningen en...