Overige kamerstukken

Zoekresultaten (9.618)

U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Overige Kamerstukken

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de Geannoteerde agenda van de Informele EPSCO-Raad Gendergelijkheid 27 februari 2024 (Kamerstuk 21501-31-736

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de Geannoteerde agenda van de Informele EPSCO-Raad Gendergelijkheid 27 februari 2024 (Kamerstuk 21501-31-736. Inbreng verslag van een schriftelijk overleg Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben...

2024D06114

Overige Kamerstukken

Inbreng verslag schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele OJCS-Raad 29 februari en 1 maart Brussel (onderwijs) (Kamerstuk 21501-34-413)

Inbreng verslag schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele OJCS-Raad 29 februari en 1 maart Brussel (onderwijs) (Kamerstuk 21501-34-413). Inbreng Verslag van een schriftelijk overleg Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben enkele...

2024D06098

Overige Kamerstukken

Lijst van vragen en antwoorden over de Lerarenstrategie december 2023 (Kamerstuk 27923-460)

Lijst van vragen en antwoorden over de Lerarenstrategie december 2023 (Kamerstuk 27923-460). Onze referentie 43781731 Pagina van 11 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Pagina van 11 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus...

2024D06155

Overige Kamerstukken

Lijst van vragen en antwoorden over de kabinetsreactie op commissiebrief met verzoek om reactie op brieven m.b.t. een Deltaplan lerarentekort (Kamerstuk 27923-462)

Lijst van vragen en antwoorden over de kabinetsreactie op commissiebrief met verzoek om reactie op brieven m.b.t. een Deltaplan lerarentekort (Kamerstuk 27923-462). Onze referentie 44115558 Pagina van 11 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Pagina van...

2024D06157

Overige Kamerstukken

Rapport 'Op weg naar gelijke kansen in het middelbaar beroepsonderwijs. Deel 2: Wat zeggen data en praktijk?'

Rapport 'Op weg naar gelijke kansen in het middelbaar beroepsonderwijs. Deel 2: Wat zeggen data en praktijk?'. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie Nr. 600 BRIEF VAN DE ALGEMENE...

2024D05522

Overige Kamerstukken

Lijst van vragen over de voortgangsrapportage Emancipatie 2022-2023 (Kamerstuk 30420-386)

Lijst van vragen over de voortgangsrapportage Emancipatie 2022-2023 (Kamerstuk 30420-386). 2024D05224 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over...

2024D05224

Overige Kamerstukken

Verplaatsen notaoverleg Toekomstverkenning vervolgonderwijs

Verplaatsen notaoverleg Toekomstverkenning vervolgonderwijs. Van: Martens-America, C. (Claire) Verzonden: maandag 12 februari 2024 15:11 Aan: Commissie OCW Onderwerp: Verzoek tot e-mailprocedure verplaatsen Nota overleg toekomstverkenning onderwijs Beste, Graag vraag ik jullie of er een e-mailprocedure opgezet...

2024D05223

Overige Kamerstukken

Verslag

Verslag. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 454 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het schrappen van de grondslag voor kwaliteitsbekostiging in het hoger onderwijs Nr...

2024D04991

Overige Kamerstukken

Convocatie technische briefing Rathenau Instituut over factsheet 'Internationalisering in perspectief: studentenaantallen, studiekeuzes en arbeidsmarkt' d.d. 29-2-2024

Convocatie technische briefing Rathenau Instituut over factsheet 'Internationalisering in perspectief: studentenaantallen, studiekeuzes en arbeidsmarkt' d.d. 29-2-2024. Den Haag, 13 februari 2024 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Activiteit: Technische briefing Datum: donderdag 29 februari...

2024D04912

Overige Kamerstukken

Aan bewindspersoon - reactie vragen inzake (voorgenomen) sluiting Scholen voor Persoonlijk Onderwijs

Aan bewindspersoon - reactie vragen inzake (voorgenomen) sluiting Scholen voor Persoonlijk Onderwijs. Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.ocw@tweedekamer.nl Commissie OCW Aan de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs...

2024D04726

Overige Kamerstukken

Convocatie commissiedebat Curriculumherziening en de voortgangsrapportage masterplan basisvaardigheden d.d. 26-6-2024

Convocatie commissiedebat Curriculumherziening en de voortgangsrapportage masterplan basisvaardigheden d.d. 26-6-2024. Den Haag, 8 februari 2024 Spreektijd 4 minuten per fractie Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Bewindsperso(o)n(en): minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, M.L.J...

2024D04648

Overige Kamerstukken

Herziene convocatie commissiedebat DUO en Hoger onderwijs d.d. 22-5-2024

Herziene convocatie commissiedebat DUO en Hoger onderwijs d.d. 22-5-2024. Den Haag, 8 februari 2024 HERZIENE CONVOCATIE i.v.m. verplaatsen CD (was gepland op 22 mei 2024) Spreektijd 5 minuten per fractie Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur...

2024D04564

Overige Kamerstukken

Aan Paul - voortgangsbrief over Passend onderwijs

Aan Paul - voortgangsbrief over Passend onderwijs. Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.ocw@tweedekamer.nl Commissie OCW Aan de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs Plaats en datum: Den Haag...

2024D04634

Overige Kamerstukken

Convocatie petitieaanbieding SEO-rapport m.b.t. praktische invulling van toekomstige leerrechten d.d. 13-2-2024

Convocatie petitieaanbieding SEO-rapport m.b.t. praktische invulling van toekomstige leerrechten d.d. 13-2-2024. Den Haag, 8 februari 2024 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Volgcommissie(s): vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Activiteit: Petitie Datum: dinsdag...

2024D04641

Overige Kamerstukken

Aan Dijkgraaf - planningsbrief

Aan Dijkgraaf - planningsbrief. Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.ocw@tweedekamer.nl Commissie OCW Aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs de...

2024D04617