Moties

Zoekresultaten (52.165)

U zoekt in Kamerstukken, Moties

Hieronder vindt u een overzicht van alle ingediende moties. Als u doorklikt op een motie kunt u ook de activiteit waarbij de motie is ingediend, de stemmingsuitslagen en gerelateerde documenten vinden. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking) van de motie.

Kamerleden kunnen moties indienen om een oordeel te geven over het gevoerde beleid, om de regering te vragen iets te doen of juist niet te doen of om meer algemeen een uitspraak te doen over bepaalde zaken of actuele ontwikkelingen. Moties kunnen bij de bespreking van elk onderwerp ingediend worden en ieder Kamerlid kan dat doen. Uiteindelijk worden alle moties in stemming gebracht.

Moties

Motie van het lid Sneller

Motie van het lid Sneller. 29362-337 28 september 2023 Modernisering van de overheid MOTIE VAN HET LID SNELLER Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Uitvoering motie Ellian over ‘trouw aan de publieke taak’... Motie van het lid Sneller...

2023D39647

Moties

Motie van het lid Werner over met zorgkantoren in overleg gaan over een systeem om regelarm werk te bevorderen

Motie van het lid Werner over met zorgkantoren in overleg gaan over een systeem om regelarm werk te bevorderen. 31765-808 28 september 2023 Kwaliteit van zorg MOTIE VAN HET LID WERNER Plenair debat (overig) - Debat...

2023D39556

Moties

Motie van het lid Eerdmans c.s. over uitspreken dat de komende regeerperiode werk gemaakt moet worden van de herintroductie van een tussenvoorziening tussen thuis en het verpleeghuis

Motie van het lid Eerdmans c.s. over uitspreken dat de komende regeerperiode werk gemaakt moet worden van de herintroductie van een tussenvoorziening tussen thuis en het verpleeghuis. 31765-810 28 september 2023 Kwaliteit van zorg MOTIE VAN...

2023D39564

Moties

Motie van de leden Eerdmans en Den Haan over het promoten van het initiatief "Ouderen voor ouderen"

Motie van de leden Eerdmans en Den Haan over het promoten van het initiatief "Ouderen voor ouderen". 31765-809 28 september 2023 Kwaliteit van zorg MOTIE VAN DE LEDEN EERDMANS EN DEN HAAN Plenair debat (overig) -...

2023D39559

Moties

Motie van het lid Mohandis c.s. over gerichte maatregelen nemen om ontslagen in de ouderenzorg te voorkomen

Motie van het lid Mohandis c.s. over gerichte maatregelen nemen om ontslagen in de ouderenzorg te voorkomen. 31765-807 28 september 2023 Kwaliteit van zorg MOTIE VAN HET LID MOHANDIS C.S. Plenair debat (overig) - Debat over...

2023D39551

Moties

Motie van het lid Beckerman c.s. over bestaande gaswinning onder de Waddenzee en rond de Waddeneilanden zo snel mogelijk stoppen

Motie van het lid Beckerman c.s. over bestaande gaswinning onder de Waddenzee en rond de Waddeneilanden zo snel mogelijk stoppen. 29684-254 28 september 2023 Waddenzeebeleid MOTIE VAN HET LID BECKERMAN C.S. Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Uitvoering...

2023D39435

Moties

Motie van het lid Agema over het afknijpbeleid voor de thuiszorg staken en de werkwijze met zelfsturende teams landelijk uitrollen

Motie van het lid Agema over het afknijpbeleid voor de thuiszorg staken en de werkwijze met zelfsturende teams landelijk uitrollen. 31765-798 28 september 2023 Kwaliteit van zorg MOTIE VAN HET LID AGEMA Plenair debat (overig) -...

2023D39541

Moties

Motie van het lid Dijk over de bezuinigingen op de Wlz-zorg schrappen

Motie van het lid Dijk over de bezuinigingen op de Wlz-zorg schrappen. 31765-800 28 september 2023 Kwaliteit van zorg MOTIE VAN HET LID DIJK Plenair debat (overig) - Debat over de toekomst van de ouderenzorg (re-...

2023D39543

Moties

Motie van het lid Van Haga over een gedetailleerde beleidsonderbouwing en brede impactanalyse van de gevolgen van alle voorgenomen bezuinigingen op de ouderenzorg

Motie van het lid Van Haga over een gedetailleerde beleidsonderbouwing en brede impactanalyse van de gevolgen van alle voorgenomen bezuinigingen op de ouderenzorg. 31765-805 28 september 2023 Kwaliteit van zorg MOTIE VAN HET LID VAN HAGA...

2023D39549

Moties

Motie van het lid Den Haan c.s. over de verlaging van de nhc per 2024 ongedaan maken tot de gevolgen ervan helder zijn

Motie van het lid Den Haan c.s. over de verlaging van de nhc per 2024 ongedaan maken tot de gevolgen ervan helder zijn. 31765-801 28 september 2023 Kwaliteit van zorg MOTIE VAN HET LID DEN HAAN...

2023D39544

Moties

Motie van het lid Van Haga over de kostendelersnorm voor alle Nederlanders afschaffen

Motie van het lid Van Haga over de kostendelersnorm voor alle Nederlanders afschaffen. 31765-804 28 september 2023 Kwaliteit van zorg MOTIE VAN HET LID VAN HAGA Plenair debat (overig) - Debat over de toekomst van de...

2023D39547

Moties

Motie van het lid Den Haan c.s. over het scheiden van wonen en zorg financieel pas doorvoeren als de Wet langdurige zorg hierop is aangepast

Motie van het lid Den Haan c.s. over het scheiden van wonen en zorg financieel pas doorvoeren als de Wet langdurige zorg hierop is aangepast. 31765-802 28 september 2023 Kwaliteit van zorg MOTIE VAN HET LID...

2023D39545

Moties

Motie van het lid Den Haan c.s. over ervoor zorgen dat er netto minimaal 130.000 verpleeghuisplekken beschikbaar zijn

Motie van het lid Den Haan c.s. over ervoor zorgen dat er netto minimaal 130.000 verpleeghuisplekken beschikbaar zijn. 31765-803 28 september 2023 Kwaliteit van zorg MOTIE VAN HET LID DEN HAAN C.S. Plenair debat (overig) -...

2023D39546

Moties

Motie van het lid Agema over investeren in de ouderenzorg

Motie van het lid Agema over investeren in de ouderenzorg. 31765-7797 28 september 2023 Kwaliteit van zorg MOTIE VAN HET LID AGEMA Plenair debat (overig) - Debat over de toekomst van de ouderenzorg (re- en dupliek)...

2023D39540

Moties

Motie van het lid Van Haga over in kaart brengen wat er nodig is om de gewenste digitalisering en informele netwerkversterking te realiseren

Motie van het lid Van Haga over in kaart brengen wat er nodig is om de gewenste digitalisering en informele netwerkversterking te realiseren. 31765-806 28 september 2023 Kwaliteit van zorg MOTIE VAN HET LID VAN HAGA...

2023D39550