Moties

Zoekresultaten (42.466)

U zoekt in Kamerstukken, Moties, Motie

Hieronder vindt u een overzicht van alle ingediende moties. Als u doorklikt op een motie kunt u ook de activiteit waarbij de motie is ingediend, de stemmingsuitslagen en gerelateerde documenten vinden. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking) van de motie.

Kamerleden kunnen moties indienen om een oordeel te geven over het gevoerde beleid, om de regering te vragen iets te doen of juist niet te doen of om meer algemeen een uitspraak te doen over bepaalde zaken of actuele ontwikkelingen. Moties kunnen bij de bespreking van elk onderwerp ingediend worden en ieder Kamerlid kan dat doen. Uiteindelijk worden alle moties in stemming gebracht.

Moties

Motie van het lid Paul c.s. over onderzoeken van onorthodoxe maatregelen/scenario's voor versnellingen van het proces

Motie van het lid Paul c.s. over onderzoeken van onorthodoxe maatregelen/scenario's voor versnellingen van het proces. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 31 066 Belastingdienst Nr. 1071 MOTIE VAN HET LID PAUL C.S. Voorgesteld 7 juli 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in de tiende voortgangsrapportage

2022D30244

Moties

Motie van het lid Azarkan over het coalitieakkoord naleven op het specifieke punt van de herijking van de hersteloperatie

Motie van het lid Azarkan over het coalitieakkoord naleven op het specifieke punt van de herijking van de hersteloperatie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 31 066 Belastingdienst Nr. 1076 MOTIE VAN HET LID AZARKAN Voorgesteld 7 juli 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in het coalitieakkoord is

2022D30251

Moties

Motie van de leden Inge van Dijk en Van Raan over de Kamer informeren hoe de brede hulp aan kinderen ouder dan 18 jaar en de groep die binnen afzienbare tijd 18 jaar wordt verloopt

Motie van de leden Inge van Dijk en Van Raan over de Kamer informeren hoe de brede hulp aan kinderen ouder dan 18 jaar en de groep die binnen afzienbare tijd 18 jaar wordt verloopt. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 31 066 Belastingdienst Nr. 1073 MOTIE VAN DE LEDEN INGE VAN DIJK EN VAN RAAN Voorgesteld 7 juli 2022 De

2022D30247

Moties

Motie van het lid Azarkan c.s. over een einde maken aan onvoldoende rechtsbescherming

Motie van het lid Azarkan c.s. over een einde maken aan onvoldoende rechtsbescherming. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 31 066 Belastingdienst Nr. 1075 MOTIE VAN HET LID AZARKAN C.S. Voorgesteld 7 juli 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het kinderopvangtoeslagschandaal mede veroorzaakt werd door

2022D30250

Moties

Motie van de leden Paul en Kat over de proef met de vso bij positieve afronding zo snel mogelijk substantieel opschalen

Motie van de leden Paul en Kat over de proef met de vso bij positieve afronding zo snel mogelijk substantieel opschalen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 31 066 Belastingdienst Nr. 1070 MOTIE VAN DE LEDEN PAUL EN KAT Voorgesteld 7 juli 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er ouders zijn die hebben

2022D30243

Moties

Motie van het lid Alkaya over de pilot om te bezien of het treffen van vaststellingsovereenkomsten versnellend werkt in het afhandelen van langlopende dossiers van toeslagengedupeerden een echte kans geven om te slagen

Motie van het lid Alkaya over de pilot om te bezien of het treffen van vaststellingsovereenkomsten versnellend werkt in het afhandelen van langlopende dossiers van toeslagengedupeerden een echte kans geven om te slagen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 31 066 Belastingdienst Nr. 1069 MOTIE VAN HET LID ALKAYA Voorgesteld 7

2022D30242

Moties

Motie van de leden Van der Plas en Stoffer over het budget van 33 miljoen euro voor de stilligregeling maximaal ophogen met middelen vanuit het ERMZV

Motie van de leden Van der Plas en Stoffer over het budget van 33 miljoen euro voor de stilligregeling maximaal ophogen met middelen vanuit het ERMZV. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 29 675 Zee- en kustvisserij Nr. 215 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER PLAS EN STOFFER Voorgesteld 7 juli 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging,

2022D30357

Moties

Motie van de leden Stoffer en Van der Plas over de overbruggingsregeling voor de kottervisserij naar voren halen door financiële middelen zodanig in te zetten dat geen goedkeuringsprocedure nodig is

Motie van de leden Stoffer en Van der Plas over de overbruggingsregeling voor de kottervisserij naar voren halen door financiële middelen zodanig in te zetten dat geen goedkeuringsprocedure nodig is. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 29 675 Zee- en kustvisserij Nr. 212 MOTIE VAN DE LEDEN STOFFER EN VAN DER PLAS

2022D30353

Moties

Motie van het lid Van der Plas over uitspreken dat voedselproductie een publiek belang is

Motie van het lid Van der Plas over uitspreken dat voedselproductie een publiek belang is. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 29 675 Zee- en kustvisserij Nr. 214 MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS Voorgesteld 7 juli 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er Kamerleden zijn die voedselproductie niet zien als

2022D30356

Moties

Motie van de leden Van der Plas en Stoffer over oneerlijke concurrentie op de interne markt tegengaan en het EU-steunpakket openstellen voor snellere verduurzaming van de Nederlandse tuinbouw

Motie van de leden Van der Plas en Stoffer over oneerlijke concurrentie op de interne markt tegengaan en het EU-steunpakket openstellen voor snellere verduurzaming van de Nederlandse tuinbouw. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 29 675 Zee- en kustvisserij Nr. 217 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER PLAS EN STOFFER Voorgesteld 7 juli

2022D30359

Moties

Motie van het lid Wassenberg over brandstof niet compenseren via de overgangsregeling

Motie van het lid Wassenberg over brandstof niet compenseren via de overgangsregeling. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 29 675 Zee- en kustvisserij Nr. 213 MOTIE VAN HET LID WASSENBERG Voorgesteld 7 juli 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de kabinetslijn is om geen brandstofcompensatie te bieden

2022D30354

Moties

Motie van het lid Van der Plas over provincies stimuleren in de plannen tot stikstofreductie per gebied rekening te houden met de gevolgen die leegloop/leegstand van agrarische bedrijven gaat hebben op de regionale veiligheid, ondermijning en sociale controle

Motie van het lid Van der Plas over provincies stimuleren in de plannen tot stikstofreductie per gebied rekening te houden met de gevolgen die leegloop/leegstand van agrarische bedrijven gaat hebben op de regionale veiligheid, ondermijning en sociale controle. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 29 628 Politie Nr. 1116 MOTIE

2022D30350

Moties

Motie van de leden Van der Plas en Stoffer over de glastuinbouwsector toegang geven tot de landelijke maatregelen in het Transitiefonds Landelijk gebied en natuur

Motie van de leden Van der Plas en Stoffer over de glastuinbouwsector toegang geven tot de landelijke maatregelen in het Transitiefonds Landelijk gebied en natuur. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 29 675 Zee- en kustvisserij Nr. 216 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER PLAS EN STOFFER Voorgesteld 7 juli 2022 De Kamer, gehoord de

2022D30358

Moties

Motie van het lid Van Nispen over een onafhankelijk onderzoek naar de vorming van de Nationale Politie

Motie van het lid Van Nispen over een onafhankelijk onderzoek naar de vorming van de Nationale Politie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 29 628 Politie Nr. 1113 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN Voorgesteld 7 juli 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de commissie-Schneiders tot de conclusie komt dat een

2022D30347

Moties

Motie van het lid Sylvana Simons over tijdens de transitie binnen de politieorganisatie de kennis van maatschappelijke organisaties en ervaringsdeskundigen als uitgangspunt nemen

Motie van het lid Sylvana Simons over tijdens de transitie binnen de politieorganisatie de kennis van maatschappelijke organisaties en ervaringsdeskundigen als uitgangspunt nemen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 29 628 Politie Nr. 1110 MOTIE VAN HET LID SYLVANA SIMONS Voorgesteld 7 juli 2022 De Kamer, gehoord de

2022D30344

Naar boven