Motie

Motie van het lid Van Kent over het optrekken van de vermogensgrenzen voor kwijtschelding van lokale belastingen

Download Download

Indieners