Motie

Motie van het lid Heinen c.s. over een aantal uitgangspunten hanteren bij de onderhandelingen over het eigenmiddelenbesluit

Download Download

Indieners