Motie

Motie van het lid Van Campen c.s. over het Besluit houders van dieren als grondslag en kader hanteren bij de uitwerking van het amendement

Download Download

Indieners