Kamervragen

Zoekresultaten (98.048)

U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen

Hieronder staat een overzicht van de verschillende soorten Kamervragen die Kamerleden aan de regering hebben gesteld. Ook vindt u hier de antwoorden van de bewindspersonen. Kamervragen die niet binnen de termijn (drie weken of na een uitstelbericht zes weken) zijn beantwoord, vindt u via deze pagina.

Kamervragen

De verlaagde GLB premies

De verlaagde GLB premies. 2023Z19704 Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de verlaagde GLB premies. (ingezonden 5 december 2023) Heeft uw ministerie in mei 2023...

2023D47974

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Tjeerd de Groot over de motie De Groot c.s. (Kamerstuk 33576-290)

Antwoord op vragen van het lid Tjeerd de Groot over de motie De Groot c.s. (Kamerstuk 33576-290). AH 537 2023Z17844 Antwoord van minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) (ontvangen 5 december 2023) 1 Kunt u...

2023D47965

Kamervragen

De mestderogatie

De mestderogatie. 2023Z19683 (ingezonden 5 december 2023) Vragen van het lid Van der Plas (BBB) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de mestderogatie   In de derogatiebeschikking is duidelijk opgenomen dat u per 1-1-2024...

2023D47953

Kamervragen

Strijd tegen Islamofobie

Strijd tegen Islamofobie. 2023Z19688 (ingezonden 5 december 2023) Vragen van de leden Sahla en Dekker-Abdulaziz (beiden D66) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over strijd tegen Islamofobie    Bent u bekend met de toename...

2023D47957

Kamervragen

Beïnvloeding van en door de overheid op social media mbt de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023

Beïnvloeding van en door de overheid op social media mbt de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023. 2023Z19694 (ingezonden 5 december 2023) Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de minister en staatssecretaris...

2023D47961

Kamervragen

Het bericht ‘Zeeuwse GGD wil actie van gemeenten tegen lage vaccinatiegraad kinderen’

Het bericht ‘Zeeuwse GGD wil actie van gemeenten tegen lage vaccinatiegraad kinderen’. 2023Z19691 (ingezonden 5 december 2023) Vragen van het lid Tielen (VVD) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Zeeuwse GGD wil...

2023D47960

Kamervragen

Het bericht 'GLB-premie fors omlaag: voorlopig bedrag basispremie € 150'

Het bericht 'GLB-premie fors omlaag: voorlopig bedrag basispremie € 150'. 2023Z19687 (ingezonden 5 december 2023) Vragen van het lid Vedder (CDA) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht 'GLB-premie fors omlaag: voorlopig...

2023D47956

Kamervragen

Het bericht 'Nieuwe regels na uitspraak Raad van State: asielzoeker mag meer dan 24 weken werken'

Het bericht 'Nieuwe regels na uitspraak Raad van State: asielzoeker mag meer dan 24 weken werken'. 2023Z19689 (ingezonden 5 december 2023) Vragen van het lid Podt (D66) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en...

2023D47958

Kamervragen

Lobby-activiteiten van de farmaceutische industrie in het Europees en Nederlands parlement

Lobby-activiteiten van de farmaceutische industrie in het Europees en Nederlands parlement. 2023Z19697 (ingezonden 5 december 2023) Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over lobby-activiteiten van de...

2023D47963

Kamervragen

Het artikel ‘Achterstanden lopen op: verzekeringsartsen dreigen met afsplitsing UWV’

Het artikel ‘Achterstanden lopen op: verzekeringsartsen dreigen met afsplitsing UWV’. 2023Z19682 (ingezonden 5 december 2023) Vragen van het lid Pouw-Verweij (BBB) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het...

2023D47952

Kamervragen

Het gesprek met Klaus Schwab over kunstmatige intelligentie

Het gesprek met Klaus Schwab over kunstmatige intelligentie. 2023Z19685 (ingezonden 5 december 2023) Vragen van het lid Van Houwelingen (FvD) aan de minister-president over het gesprek met Klaus Schwab over kunstmatige intelligentie   Zoals gebruikelijk weigert de...

2023D47954

Kamervragen

Het artikel ‘Tom Klaassen belandde in een zorgvacuum en stierf terwijl nog overlegd werd wie hem moest helpen’

Het artikel ‘Tom Klaassen belandde in een zorgvacuum en stierf terwijl nog overlegd werd wie hem moest helpen’. 2023Z19681 (ingezonden 5 december 2023) Vragen van het lid Pouw-Verweij (BBB) aan de minister voor Langdurige Zorg en...

2023D47951

Kamervragen

Het bericht ‘Kinderdagverblijven en bso's gebruiken vaker trucs om omzet te verhogen’

Het bericht ‘Kinderdagverblijven en bso's gebruiken vaker trucs om omzet te verhogen’. 2023Z19690 (ingezonden 5 december 2023) Vragen van het lid Van den Hil (VVD) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht...

2023D47959

Kamervragen

Een mogelijk onrechtmatige werkwijze bij RIEC & LIEC.

Een mogelijk onrechtmatige werkwijze bij RIEC & LIEC.. 2023Z19695 (ingezonden 5 december 2023) Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over een mogelijk onrechtmatige werkwijze bij...

2023D47962

Kamervragen

Het uitnodigingsbeleid voor COVID-19 vaccinatie

Het uitnodigingsbeleid voor COVID-19 vaccinatie. 2023Z19686 (ingezonden 5 december 2023) Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het uitnodigingsbeleid voor COVID-19 vaccinatie. 1. Kunt u concreet antwoord...

2023D47955