Kamervragen

Zoekresultaten (97.981)

U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen

Hieronder staat een overzicht van de verschillende soorten Kamervragen die Kamerleden aan de regering hebben gesteld. Ook vindt u hier de antwoorden van de bewindspersonen. Kamervragen die niet binnen de termijn (drie weken of na een uitstelbericht zes weken) zijn beantwoord, vindt u via deze pagina.

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Mohandis over dehandhaving van het online verkoopverbod op vapes

Antwoord op vragen van het lid Mohandis over dehandhaving van het online verkoopverbod op vapes. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Mohandis (PvdA) over de handhaving van het online verkoopverbod...

2023D47568

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Erkens over het artikel 'US, UK Lead Pledge to Triple Nuclear Power by 2050 at COP28'

Antwoord op vragen van het lid Erkens over het artikel 'US, UK Lead Pledge to Triple Nuclear Power by 2050 at COP28'. Directoraat-generaal Klimaat en Energie Programmadirectie Kernenergie Ons kenmerk DGKE-PK / 41193915 Pagina van 3...

2023D47565

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over het uitnodigingsbeleid voor COVID-19-vaccinatie

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over het uitnodigingsbeleid voor COVID-19-vaccinatie. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) over het uitnodigingsbeleid voor COVID-19-vaccinatie (2023Z15429...

2023D47557

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over doorduwen van opvang vluchtelingen in Midden-Delfland

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over doorduwen van opvang vluchtelingen in Midden-Delfland. DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE DATUM 29 NOVEMBER 2023 ONS KENMERK 4901549 DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE DATUM 29 NOVEMBER 2023 ONS KENMERK 4901549 Pagina van 1...

2023D47537

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Houwelingen over de Nederlandse vlag

Antwoord op vragen van het lid Van Houwelingen over de Nederlandse vlag. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering...

2023D47515

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Hammelburg, Sneller, Wassenberg en Bromet over het bericht dat prins Bernhard lid was van de NSDAP

Antwoord op vragen van de leden Hammelburg, Sneller, Wassenberg en Bromet over het bericht dat prins Bernhard lid was van de NSDAP. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door...

2023D47510

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Dijk over de problemen bij de commerciële ggz-instelling Mindler in Zweden

Uitstel beantwoording vragen van het lid Dijk over de problemen bij de commerciële ggz-instelling Mindler in Zweden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met...

2023D47444

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Nijboer en Beckerman over de extra belasting van woningcorporaties met betrekking tot schadevergoedingen

Antwoord op vragen van de leden Nijboer en Beckerman over de extra belasting van woningcorporaties met betrekking tot schadevergoedingen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der...

2023D47505

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Pouw-Verweij over de sluipende onderhandelingen over het WHO pandemieverdrag en de IHR

Antwoord op vragen van het lid Pouw-Verweij over de sluipende onderhandelingen over het WHO pandemieverdrag en de IHR. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer...

2023D47413

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Erkens en Kröger over de Kamerbrief 'Nieuwe maatregelen netcongestie'

Uitstel beantwoording vragen van de leden Erkens en Kröger over de Kamerbrief 'Nieuwe maatregelen netcongestie'. Directoraat-generaal Klimaat en Energie Directie Energiemarkt Ons kenmerk DGKE-DE / 41179372 Pagina van 2 Directoraat-generaal Klimaat en Energie Directie Energiemarkt Bezoekadres...

2023D47526

Kamervragen

Coronavaccinatie, vaccinatieschade en aanverwante zaken

Coronavaccinatie, vaccinatieschade en aanverwante zaken. 2023Z19518 (ingezonden 29 november 2023) Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over coronavaccinatie, vaccinatieschade en aanverwante zaken. 1. Bent u...

2023D47522

Kamervragen

Het bericht 'Zonnepanelen minder gewild bij huiseigenaren: flink minder aanvragen dan voor de zomer'

Het bericht 'Zonnepanelen minder gewild bij huiseigenaren: flink minder aanvragen dan voor de zomer'. 2023Z19517 (ingezonden 29 november 2023) Vragen van het lid Erkens (VVD) aan de minister voor Klimaat en Energie over het bericht 'Zonnepanelen minder...

2023D47521

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Pouw-Verweij en Stoffer over de afwezigheid van de NOS bij vertoning beelden van de aanval op 7 oktober 2023 op de Israëlische ambassade

Antwoord op vragen van de leden Pouw-Verweij en Stoffer over de afwezigheid van de NOS bij vertoning beelden van de aanval op 7 oktober 2023 op de Israëlische ambassade. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024...

2023D47411

Kamervragen

Het bericht dat het percentage kinderen zonder zwemdiploma is verdubbeld

Het bericht dat het percentage kinderen zonder zwemdiploma is verdubbeld. 2023Z19519 (ingezonden 29 november 2023) Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Langdurige Zorg en Sport over het bericht dat het percentage...

2023D47523

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Bisschop over de berichten 'Joodse school Cheider opnieuw dicht uit angst voor antisemitische incidenten' en 'Gepeste Joodse leerlingen wisselen van school'

Antwoord op vragen van het lid Bisschop over de berichten 'Joodse school Cheider opnieuw dicht uit angst voor antisemitische incidenten' en 'Gepeste Joodse leerlingen wisselen van school'. Onze referentie 42753612 Pagina van 4 >Retouradres Postbus 16375 2500...

2023D47519