Kamervragen

Zoekresultaten (98.021)

U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen

Hieronder staat een overzicht van de verschillende soorten Kamervragen die Kamerleden aan de regering hebben gesteld. Ook vindt u hier de antwoorden van de bewindspersonen. Kamervragen die niet binnen de termijn (drie weken of na een uitstelbericht zes weken) zijn beantwoord, vindt u via deze pagina.

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Helder over het bericht ‘Lage straf uithalers: mag dat wel?’

Uitstel beantwoording vragen van het lid Helder over het bericht ‘Lage straf uithalers: mag dat wel?’. Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2023D47883

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over kernwapens en de toetsingsconferentie TPNW

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over kernwapens en de toetsingsconferentie TPNW. AH 531 2023Z18779 Antwoord van minister Bruins Slot (Buitenlandse Zaken), mede namens de minister van Defensie (ontvangen 4 december 2023) Vraag...

2023D47857

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Piri over nieuwsberichten over Soedan

Antwoord op vragen van het lid Piri over nieuwsberichten over Soedan. AH 529 2023Z16834 Antwoord van minister Bruins Slot (Buitenlandse Zaken) (ontvangen 4 december 2023) Vraag 1 Kunt u een update geven van de actuele situatie...

2023D47832

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Kwint en Westerveld over het bericht 'Cursor op zwart'

Antwoord op vragen van de leden Kwint en Westerveld over het bericht 'Cursor op zwart'. AH 530 2023Z16731 Antwoord van minister Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) (ontvangen 4 december 2023) Vraag 1 Hoe reflecteert u op...

2023D47845

Kamervragen

Antwoord op vragen vragen van de leden Westerveld en Bouchallikh over toenemende online lhbti+-haat naar aanleiding van het artikel 'Tijd voor geweld tegen deze lui'

Antwoord op vragen vragen van de leden Westerveld en Bouchallikh over toenemende online lhbti+-haat naar aanleiding van het artikel 'Tijd voor geweld tegen deze lui'. AH 527 2023Z16487 Antwoord van minister Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)...

2023D47827

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Dijk over de overname van Tandartspraktijk Kennemerland door een Deens private-equityhuis

Antwoord op vragen van het lid Dijk over de overname van Tandartspraktijk Kennemerland door een Deens private-equityhuis. AH 528 2023Z18065 Antwoord van minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 4 december 2023) Zie ook Aanhangsel Handelingen...

2023D47829

Kamervragen

Het artikel 'NAM: 'Laatste aardgas uit velden halen, is niet voor meer ruimte afvalwater oliewinning''

Het artikel 'NAM: 'Laatste aardgas uit velden halen, is niet voor meer ruimte afvalwater oliewinning''. 2023Z19640 (ingezonden 4 december 2023) Schriftelijke vragen van het lid Beckerman (SP) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het...

2023D47843

Kamervragen

Geblokkeerde bankrekeningen van Nederlandse burgers, onder wie veel jongeren

Geblokkeerde bankrekeningen van Nederlandse burgers, onder wie veel jongeren. 2023Z19637 (ingezonden 4 december 2023) Vragen van het lid Grinwis (ChristenUnie) aan de ministers van Financiën en van Justitie en Veiligheid over geblokkeerde bankrekeningen van Nederlandse burgers, onder...

2023D47841

Kamervragen

Het persbericht ‘Griffierechten verlaagd’ om een verhoging van de griffierechten aan te kondigen

Het persbericht ‘Griffierechten verlaagd’ om een verhoging van de griffierechten aan te kondigen. 2023Z19634 (ingezonden 4 december 2023) Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over het persbericht ‘Griffierechten verlaagd’ om...

2023D47838

Kamervragen

De uitnodiging voor coronavaccinatie en de volledigheid van de informatie daarin

De uitnodiging voor coronavaccinatie en de volledigheid van de informatie daarin. 2023Z19635 (ingezonden 4 december 2023) Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de uitnodiging voor...

2023D47839

Kamervragen

De verlaagde GLB-premies

De verlaagde GLB-premies. 2023Z19633 (ingezonden 4 december 2023) Vragen van het lid Van der Plas (BBB) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de verlaagde GLB-premies Bent u van mening dat een verlaging met...

2023D47837

Kamervragen

De verspreiding van misinformatie door Pfizer over de effectiviteit van het COVID-19 vaccin en het daarna verhullen van die informatie

De verspreiding van misinformatie door Pfizer over de effectiviteit van het COVID-19 vaccin en het daarna verhullen van die informatie. 2023Z19630 (ingezonden 4 december 2023) Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de...

2023D47834

Kamervragen

De oproep tot ambtenarenprotest tegen de verkiezingsuitslag

De oproep tot ambtenarenprotest tegen de verkiezingsuitslag. 2023Z19629 (ingezonden 4 december 2023) Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de oproep tot ambtenarenprotest tegen de...

2023D47831

Kamervragen

Zorgen over de uitwerking van een Kamerbreed aangenomen motie voor de aanbesteding van tolkendiensten in Nederland en de grote zorgen over de toekomst van Tolken in Nederland

Zorgen over de uitwerking van een Kamerbreed aangenomen motie voor de aanbesteding van tolkendiensten in Nederland en de grote zorgen over de toekomst van Tolken in Nederland. 2023Z19631 (ingezonden 4 december 2023) Vragen van de leden...

2023D47835

Kamervragen

De wenselijkheid van politieke peilingen vlak voor verkiezingen

De wenselijkheid van politieke peilingen vlak voor verkiezingen. 2023Z19636 (ingezonden 4 december 2023) Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de wenselijkheid van politieke peilingen...

2023D47840