Schriftelijke vragen : Het bericht 'Aanpak stalking schiet vijf jaar na moord op Hümeyra nog altijd te kort'

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Becker en Ellian over het bericht 'Aanpak stalking schiet vijf jaar na moord op Hümeyra nog altijd te kort'

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden leden Becker en Ellian over het bericht 'Aanpak stalking schiet vijf jaar na moord op Hümeyra nog altijd te kort'

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming