Motie : Motie van de leden Van Campen en Boswijk over de Oekraïense landbouwsector maximaal ondersteunen en Russische ondermijning daarvan tegengaan

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 107
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
PVV 37 Tegen
GroenLinks-PvdA 25 Voor
VVD 24 Voor
NSC 20 Voor
D66 9 Voor
BBB 7 Voor
CDA 5 Voor
SP 5 Voor
ChristenUnie 3 Voor
DENK 3 Voor
FVD 3 Tegen
PvdD 3 Tegen
SGP 3 Voor
Volt 2 Voor
JA21 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

21501-02-2909 Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 30 mei 2024

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-32-1646 Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 27 mei 2024 (Kamerstuk 21501-32-1644)

Indiener D.J.G. Graus, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

21501-20-2086 Beoordeling voorstel voor importheffingen op Russisch en Belarussisch graan

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-32-1638 Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde Agenda Landbouw- en Visserijraad van 29 april 2024 te Luxemburg (Kamerstuk 21501-32-1637)

Indiener D.J.G. Graus, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Activiteiten

Debat over de buitengewone Europese Top van 17 en 18 april 2024

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Landbouw- en Visserijraad (27/28 mei)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 10:00

Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad d.d. 27 mei 2024 (21501-32-1644)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:20

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Raad Buitenlandse Zaken Handel

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering commissie LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:54

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20