Advies Afdeling advisering Raad van State : 36443 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet voortgezet onderwijs 2020, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met het versterken van de positie van leerlingen die extra ondersteuning behoeven en hun ouders (Wet versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
PVV 37 Voor
GroenLinks-PvdA 25 Voor
VVD 24 Voor
NSC 20 Voor
D66 9 Voor
BBB 7 Voor
CDA 5 Voor
SP 5 Voor
ChristenUnie 3 Voor
DENK 3 Voor
FVD 3 Voor
PvdD 3 Voor
SGP 3 Voor
Volt 2 Voor
JA21 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

36443-6 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener M.L.J. Paul, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

36443-5 Verslag

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voorstel van wet

36443-2 Voorstel van wet

Indiener M.L.J. Paul, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36443-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

36443-3 Memorie van toelichting

Indiener M.L.J. Paul, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Koninklijke boodschap

36443-1 Koninklijke boodschap

Indiener M.L.J. Paul, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Wet versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:06

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00