Statenpassage

Rapport : Deelrapport 2 - Feitenreconstructie 1959-2012

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Tom van der Lee, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    M.Y. Israel, griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen over het rapport van de Parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen van 24 februari 2023 "Groningers boven gas" (Kamerstuk 35561)

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Rapport

35561-9 Deelrapport 4 - Feitenreconstructie 2017-2022

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Rapport

35561-10 Deelrapport 5 - Themahoofdstukken, verantwoording en bijlagen

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Overig

35561-11 Verslagen Parlementaire enquête aardgaswinning Groningen

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Rapport

35561-6 Deelrapport 1 - Conclusies en aanbevelingen

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Brief commissie

35561-5 Aanbiedingsbrief Parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen "Groningers boven gas"

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Rapport

35561-8 Deelrapport 3 - Feitenreconstructie 2012-2017

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00