Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 17 en 18 januari 2022 (Kamerstuk 21501-07-1807)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën
  • Mede ondertekenaar
    Y.C. Kling, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

21501-33-909 Motie van de leden Kröger en Thijssen over de gedelegeerde handeling over kernenergie vervangen door een wetsvoorstel voor een aparte categorie waarin kernenergie zou kunnen vallen

Indiener S.C. Kröger, Tweede Kamerlid

Motie

21501-07-1796 Motie van het lid Gündogan c.s. over tegemoetkomen aan de voorwaarden van de Europese regeling over de RRF-plannen op het gebied van gendergelijkheid en gelijke kansen

Indiener N. Gündogan, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XIII-51 Motie van de leden Dassen en Van der Lee over voor het kerstreces rapporteren over het consultatieproces inzake het EU-Herstelfonds

Indiener L.A.J.M. Dassen, Tweede Kamerlid

Motie

35711-10 Motie van de leden Aukje de Vries en Slootweg over duidelijke en stevige mijlpalen en doelen in de RRF-plannen

Indiener A. (Aukje) de Vries, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:45

Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Nederlands Herstel- en veerkrachtplan (CD d.d. 17/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Energieraad 24-25 januari 2022

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:31

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Eurogroep/Ecofinraad

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 17:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25