Motie : Motie van het lid Palland c.s. over uitbreiding van de NOW in verband met de aanspraak door concerns

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Voor
VVD 32
PVV 20
D66 19
CDA 19
SP 14
GroenLinks 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
PvdD 4
DENK 3
SGP 3
FVD 2
Van Kooten-Arissen 1
Van Haga 1
Tegen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35430-33 Moties en toezeggingen uit het wetgevingsoverleg van 14 april 2020 over de Tweede incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie (Kamerstuk 35430)

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

Naar boven