Statenpassage

Motie : Motie van het lid Palland c.s. over uitbreiding van de NOW in verband met de aanspraak door concerns

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
PVV 20 Voor
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
50PLUS 4 Voor
PvdD 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor
Van Haga 1 Voor
Van Kooten-Arissen 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35430-33 Moties en toezeggingen uit het wetgevingsoverleg van 14 april 2020 over de Tweede incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie (Kamerstuk 35430)

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

Tweede incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 22:10

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45