Brief lid / fractie

Verzoek om de minister van SZW een brief te vragen in reactie op het Abrona rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens van 3 maart 2016

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.