Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Wijziging van de Telecommunicatiewet (wijziging artikel 11.7a)

Nota naar aanleiding van het verslag

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Aanbiedingsbrief