Lijst van vragen en antwoorden : Lijst van vragen en antwoorden over de Bilaterale veiligheidsovereenkomst met Oekraïne (Kamerstuk 36045-177)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    L.B. Blom, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

21501-20-2028 Motie van het lid Piri c.s. over steun voor verlenging van de tijdelijke handelsliberalisering met Oekraïne

Indiener K.P. Piri, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de staat van de oorlog in Europa

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 18:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10