Brieven regering

Zoekresultaten (4.185)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Brieven regering

Advies van het Adviescollege ICT-toetsing over het project Nationaal Meldkamer Systeem

Advies van het Adviescollege ICT-toetsing over het project Nationaal Meldkamer Systeem. DIRECTORAAT-GENERAAL POLITIE EN VEILIGHEIDSREGIO’S  DATUM 29 SEPTEMBER 2023 ONS KENMERK 4931216 DIRECTORAAT-GENERAAL POLITIE EN VEILIGHEIDSREGIO’S  DATUM 29 SEPTEMBER 2023 ONS KENMERK 4931216 Pagina van 1...

2023D39795

Brieven regering

Veilig en gastvrij voetbal

Veilig en gastvrij voetbal. Pagina van 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018  2500 EA  DEN HAAG Datum 28 september 2023 Onderwerp Veilig en gastvrij voetbal Directoraat-Generaal...

2023D39630

Brieven regering

Afschrift van het antwoord op brieven van de Commissie van Toezicht van Rijks JJI Horsterveen

Afschrift van het antwoord op brieven van de Commissie van Toezicht van Rijks JJI Horsterveen.

2023D39552

Brieven regering

Tegenwerpen derde land als veilig beschermingsalternatief

Tegenwerpen derde land als veilig beschermingsalternatief. Pagina van 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG   Datum 28 september Onderwerp Tegenwerpen derde...

2023D39512

Brieven regering

Informatie over de mogelijkheden rondom hervestiging van Jezidi-ontheemden vanuit Irak

Informatie over de mogelijkheden rondom hervestiging van Jezidi-ontheemden vanuit Irak. Jezidi vluchtelingen is UNHCR ermee bekend dat deze zaken kunnen worden voorgedragen voor hervestiging naar Nederland. Dat gebeurt ook, bijvoorbeeld in het kader van de ruimte...

2023D39509

Brieven regering

WODC onderzoeksrapport 'Tussen slachtofferbescherming en eigendomsbescherming'

WODC onderzoeksrapport 'Tussen slachtofferbescherming en eigendomsbescherming'. DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTSPLEGING EN RECHTSHANDHAVING DIRECTIE RECHTSBESTEL  DATUM 20 SEPTEMBER 2023 ONS KENMERK 4926546 DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTSPLEGING EN RECHTSHANDHAVING DIRECTIE RECHTSBESTEL  DATUM 20 SEPTEMBER 2023 ONS KENMERK 4926546 Pagina van 1

2023D39251

Brieven regering

Rapport ''Vernieuwde risicotaxatie Ritax 2.0''

Rapport ''Vernieuwde risicotaxatie Ritax 2.0''. een instrument uit het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ), dat is bedoeld voor toeleiding naar passende interventies in de jeugdstrafrechtketen. Het doel van het onderzoek was om door middel van een procesevaluatie...

2023D39216

Brieven regering

Nationaal Preventie Mechanisme

Nationaal Preventie Mechanisme. DIRECTORAAT-GENERAAL STRAFFEN EN BESCHERMEN DIRECTIE SANCTIE- EN SLACHTOFFERBELEID  DATUM 26 JULI 2023 ONS KENMERK 4702267 DIRECTORAAT-GENERAAL STRAFFEN EN BESCHERMEN DIRECTIE SANCTIE- EN SLACHTOFFERBELEID  DATUM 26 JULI 2023 ONS KENMERK 4702267 Pagina van 1...

2023D39086

Brieven regering

Rechtshandhaving Cariben; Periodieke rapportage inzet, hoofdlijnen JVO en reactie Staat van de Rechtshandhaving Caribisch Nederland

Rechtshandhaving Cariben; Periodieke rapportage inzet, hoofdlijnen JVO en reactie Staat van de Rechtshandhaving Caribisch Nederland. de staat van de rechtshandhaving in Caribisch Nederland over 2022. Hoofdlijnen JVO juni 2023 Op 22 juni 2023 heeft het Justitieel...

2023D38877

Brieven regering

Voortgang aanbevelingen evaluatierapport inzake de start-up regeling

Voortgang aanbevelingen evaluatierapport inzake de start-up regeling. 31 311 Zelfstandig ondernemerschap 30 573 Migratiebeleid Nr. 262 Brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25...

2023D38816

Brieven regering

Kabinetsreactie AM-adviezen Zorgvuldig arbeidsmigratiebeleid en Realisme rond richtgetallen

Kabinetsreactie AM-adviezen Zorgvuldig arbeidsmigratiebeleid en Realisme rond richtgetallen. Pagina van 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG   Datum 25 september 2023...

2023D38808

Brieven regering

WODC-onderzoek "Inzicht in Samenhang – Een evaluatie van de Nederlandse contraterrorisme wetgeving"

WODC-onderzoek "Inzicht in Samenhang – Een evaluatie van de Nederlandse contraterrorisme wetgeving". MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID  DATUM 19 SEPTEMBER 2023 ONS KENMERK 4915911 MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID  DATUM 19 SEPTEMBER 2023 ONS KENMERK 4915911...

2023D38833

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over het “Verzoek van CoMensha, namens SOM, om programma 'Samen tegen mensenhandel' niet controversieel te verklaren”

Reactie op verzoek commissie over het “Verzoek van CoMensha, namens SOM, om programma 'Samen tegen mensenhandel' niet controversieel te verklaren”. DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTSPLEGING EN RECHTSHANDHAVING DIRECTIE RECHTSHANDHAVING EN CRIMINALITEITSBESTRIJDING  DATUM 18 SEPTEMBER 2023 ONS KENMERK 4914404 DIRECTORAAT-GENERAAL...

2023D38503

Brieven regering

Uitstel toezending van het BNC-fiche inzake de richtlijn tot wijziging minimumnormen slachtoffers strafbare feiten (COM (2023) 424)

Uitstel toezending van het BNC-fiche inzake de richtlijn tot wijziging minimumnormen slachtoffers strafbare feiten (COM (2023) 424). 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 3779 Brief van de minister...

2023D38491

Brieven regering

Werkprogramma 2024 Inspectie Justitie en Veiligheid

Werkprogramma 2024 Inspectie Justitie en Veiligheid. 36 410 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2024 Nr. 4 Brief van de minister van Justitie en Veiligheid Aan...

2023D38463