Brieven regering

Zoekresultaten (4.682)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Brieven regering

Computerstoring Crowdstrike

Computerstoring Crowdstrike. Pagina van > Retouradres Postbus 20011 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018  2500 EA  DEN HAAG Datum 19 juli 2024 Onderwerp Computerstoring Crowdstrike Ministerie van Justitie en Veiligheid Turfmarkt...

2024D29285

Brieven regering

Voorhang Ontwerpbesluit verplicht elektronisch communiceren professionele wettelijke vertegenwoordigers

Voorhang Ontwerpbesluit verplicht elektronisch communiceren professionele wettelijke vertegenwoordigers. DIRECTIE WETGEVING EN JURIDISCHE ZAKEN  DATUM 12 FEBRUARI 2024 ONS KENMERK 5602831 DIRECTIE WETGEVING EN JURIDISCHE ZAKEN  DATUM 12 FEBRUARI 2024 ONS KENMERK 5602831 Pagina van 1 VERTROUWELIJK...

2024D29042

Brieven regering

Rectificatie Jaaroverzicht 2023 Financial Intelligence Unit Nederland 2023

Rectificatie Jaaroverzicht 2023 Financial Intelligence Unit Nederland 2023. 29911 Bestrijding georganiseerde criminaliteit Nr. 443 Brief van de minister van Justitie en Veiligheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 juli 2024...

2024D28794

Brieven regering

Geannoteerde Agenda informele JBZ-Raad 22-23 juli 2024

Geannoteerde Agenda informele JBZ-Raad 22-23 juli 2024. de invoering van het nieuwe Entry Exit System (EES) als nieuw instrument om het grensmanagement en de interne veiligheid van het Schengengebied te verbeteren en de voorbereidingen voor de...

2024D28813

Brieven regering

Besluit Woo-verzoek inzake behandeling van individuele Wob- en Woo-verzoeken

Besluit Woo-verzoek inzake behandeling van individuele Wob- en Woo-verzoeken. 36410 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2024 Nr. 101 Brief van de minister van Justitie en...

2024D28680

Brieven regering

Woo-verzoek over de vuurwerkramp Enschede d.d. 13 mei 2000 en de vuurwerkramp Culemborg d.d. 14 februari 1991

Woo-verzoek over de vuurwerkramp Enschede d.d. 13 mei 2000 en de vuurwerkramp Culemborg d.d. 14 februari 1991. 27157 Vuurwerkramp Enschede Nr. 72 Brief van de minister van Justitie en Veiligheid Aan de Voorzitter van de Tweede...

2024D28720

Brieven regering

Rectificatie Jaarverslag 2023 van de Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC’s) en het Landelijk Informatie- en Expertisecentrum (LIEC)

Rectificatie Jaarverslag 2023 van de Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC’s) en het Landelijk Informatie- en Expertisecentrum (LIEC). 29911 Bestrijding georganiseerde criminaliteit Nr. 442 Brief van de minister van Justitie en Veiligheid Aan de Voorzitter van...

2024D28606

Brieven regering

Samenvatting rapport Commissie onderzoek College voor de Rechten van de Mens

Samenvatting rapport Commissie onderzoek College voor de Rechten van de Mens. 36410 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2024 Nr. 100 Brief van de staatssecretaris van...

2024D28585

Brieven regering

Voorhang Ontwerpbesluit verplicht elektronisch communiceren professionele wettelijke vertegenwoordigers

Voorhang Ontwerpbesluit verplicht elektronisch communiceren professionele wettelijke vertegenwoordigers. 26643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 1205 Brief van de minister voor Rechtsbescherming Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 juli 2024 Hierbij...

2024D27982

Brieven regering

Ontwerpbesluit bescherming slachtoffergegevens

Ontwerpbesluit bescherming slachtoffergegevens. 33552 Slachtofferbeleid Nr. 117 Brief van de minister voor Rechtsbescherming Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 juni 2024 Hierbij bied ik u aan het ontwerpbesluit bescherming slachtoffergegevens...

2024D27838

Brieven regering

Invoeringstoets wetsvoorstel verbetering bestrijding heling, witwassen en de hiermee verbonden vermogensdelicten (Kamerstuk 36036)

Invoeringstoets wetsvoorstel verbetering bestrijding heling, witwassen en de hiermee verbonden vermogensdelicten (Kamerstuk 36036). 36 036 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het verbeteren van de bestrijding van heling...

2024D27745

Brieven regering

Aanpak aanslagen met explosieven in wijken

Aanpak aanslagen met explosieven in wijken. Aanpak aanslagen met explosieven in wijken Datum 28 juni 2024 Betreft Aanpak aanslagen met explosieven in wijken Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen Directie Jeugd, Familie en aanpak Criminaliteitsfenomenen Aanpak criminaliteitsfenomenen Turfmarkt...

2024D27663

Brieven regering

Besluit Woo-verzoek over de openbaarmaking van informatie over de benoeming van de voorzitter van het College van procureurs-generaal

Besluit Woo-verzoek over de openbaarmaking van informatie over de benoeming van de voorzitter van het College van procureurs-generaal. 29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde Nr. 870 Brief van de minister van Justitie en Veiligheid Aan de Voorzitter...

2024D27750

Brieven regering

Verkenning Civiele Invordering

Verkenning Civiele Invordering. Verkenning Civiele Invordering Datum 28 juni 2024 Betreft Verkenning Civiele Invordering Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtsbestel Strafr.Bestel en Arbeidsvoor Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/jenv...

2024D27807

Brieven regering

Integrale aanpak Cybercrime

Integrale aanpak Cybercrime. een uitgebreid rapport op basis van een vernieuwende onderzoeksmethode. Het biedt daarom niet alleen waardevolle inzichten om ons beleid te toetsen en te versterken, maar het kan tevens een inspiratie zijn voor komende...

2024D27721