Brieven regering

Zoekresultaten (3.149)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Defensie

Brieven regering

Jaarplan 2023 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied

Jaarplan 2023 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied. vermelden. > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Datum 27 januari 2023 Betreft Jaarplan 2023 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied

2023D02993

Brieven regering

B-brief project ‘Vervanging initiële vliegeropleidingscapaciteit’

B-brief project ‘Vervanging initiële vliegeropleidingscapaciteit’. vermelden. > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Datum 26 januari 2023 Betreft B-brief project ‘Vervanging initiële vliegeropleidingscapaciteit’ Pagina van Inleiding De kern

2023D02785

Brieven regering

Nederlandse inzet REAIM conferentie over verantwoorde AI in het militaire domein

Nederlandse inzet REAIM conferentie over verantwoorde AI in het militaire domein. Volgend op de brief aan uw Kamer van 8 juli 2022 (kamerstuk 33694, nummer 64) en het Commissiedebat Autonome Wapens van 5 oktober 2022, informeren wij u over de voortgang in de voorbereiding op de aangekondigde conferentie over Responsible AI in the military domain

2023D02836

Brieven regering

Berichtgeving omtrent levering Leopard-2

Berichtgeving omtrent levering Leopard-2. vermelden. > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Datum 25 januari 2023 Betreft Berichtgeving omtrent levering Leopard-2 Pagina van Hierbij informeer ik u, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken, over

2023D02509

Brieven regering

Totstandkoming industriële samenwerkingsovereenkomst in het programma vervanging onderzeebootcapaciteit

Totstandkoming industriële samenwerkingsovereenkomst in het programma vervanging onderzeebootcapaciteit. vermelden. > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Datum 25 januari 2023 Betreft Totstandkoming industriële samenwerkingsovereenkomst in het

2023D02507

Brieven regering

Nieuwe Nederlandse militaire bijdrage aan Oekraïense luchtverdediging

Nieuwe Nederlandse militaire bijdrage aan Oekraïense luchtverdediging. vermelden. > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Datum 20 januari 2023 Betreft Nieuwe Nederlandse militaire bijdrage aan Oekraïense luchtverdediging Pagina van De Russische

2023D01842

Brieven regering

A/D-brief project ‘MQ-9 SIGINT/ESM capaciteit’

A/D-brief project ‘MQ-9 SIGINT/ESM capaciteit’. allereerst de uitbreiding met vier extra vliegtuigen om inzet op twee locaties mogelijk te maken. Ook heeft Defensie, zoals gesteld in de Defensienota, de intentie om de MQ-9 te bewapenen; uw Kamer zal daar separaat over geinformeerd worden. Daarnaast is er behoefte om de waarnemingscapaciteit te

2023D01265

Brieven regering

Jaarplanning Kamerstukken Defensie 2023

Jaarplanning Kamerstukken Defensie 2023. 36 200 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2023 Nr. 63 Brief van de minister en staatssecretaris van Defensie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 januari 2023 De vaste commissie voor Defensie heeft ons op 12 december 2022

2023D00631

Brieven regering

Rapport en beleidsreactie onderzoekscommissie Brouwer naar het Land Information Manoeuvre Centre (LIMC)

Rapport en beleidsreactie onderzoekscommissie Brouwer naar het Land Information Manoeuvre Centre (LIMC). 32 761 Verwerking en bescherming persoonsgegevens 30 821 Nationale Veiligheid Nr. 258 Brief van de minister van Defensie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 januari 2023 Hierbij bied ik u, mede namens de

2023D00613

Brieven regering

Uitstel toezending informatie over het juridisch kader rond de internationale oplossing voor de verstoring van interceptie in Burum

Uitstel toezending informatie over het juridisch kader rond de internationale oplossing voor de verstoring van interceptie in Burum. 29 924 Toezichtsverslagen AIVD en MIVD Nr. 236 Brief van de ministers van Defensie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 december 2022

2022D56787

Brieven regering

Europese defensiesamenwerking en specialisatie en appreciatie van rapport Specialising in European defence van Instituut Clingendael

Europese defensiesamenwerking en specialisatie en appreciatie van rapport Specialising in European defence van Instituut Clingendael. zowel wetenschappelijk als beleidsmatig, zien wij als steun in de rug. We zijn er namelijk, net als de auteurs van het Clingendael rapport, van overtuigd dat Europese samenwerking noodzakelijk is om Europa te

2022D56473

Brieven regering

Uitstel beleidsdoorlichting uit te voeren ten aanzien van de Beleidswijzigingen Militaire Gezondheidszorg (MGZ).

Uitstel beleidsdoorlichting uit te voeren ten aanzien van de Beleidswijzigingen Militaire Gezondheidszorg (MGZ).. 31 516 Beleidsdoorlichting Defensie Nr. 38 Brief van de staatssecretaris van Defensie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 december 2022 In de brief d.d. 8 september 2021 (Kamerstuk 31 516, nr. 33)

2022D56177

Brieven regering

Jaarplanbrief MIVD 2023

Jaarplanbrief MIVD 2023. 29 924 Toezichtsverslagen AIVD en MIVD Nr. 235 Brief van de minister van Defensie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 december 2022 Met deze brief informeer ik uw Kamer over de hoofdlijnen van het MIVD Jaarplan 2023. Het gehele MIVD Jaarplan 2023 is een staatsgeheim gerubriceerd document

2022D56147

Brieven regering

Update nationaal plan NAVO en Nederlandse militaire bijdrage aan NAVO Air Policing

Update nationaal plan NAVO en Nederlandse militaire bijdrage aan NAVO Air Policing. 28 676 NAVO Nr. 425 Brief van de minister van Defensie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 december 2022 Tijdens de NAVO-Top in Brussel in juli 2018 (Kamerstuk 28 676, nr. 302) spraken bondgenoten af om jaarlijks inzichtelijk te

2022D56433

Brieven regering

Ontwikkelingen over de implementatie van een EU-richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Ontwikkelingen over de implementatie van een EU-richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. 36 200 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2023 Nr. 62 Brief van de staatssecretaris van Defensie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 december

2022D56338

Naar boven