Brieven regering

Zoekresultaten (76.556)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering

Brieven regering

Verslag Landbouw- en Visserijraad 20 november 2023 en ontwikkelingen in de EU-besprekingen over CommissievoorstelVerordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Verslag Landbouw- en Visserijraad 20 november 2023 en ontwikkelingen in de EU-besprekingen over CommissievoorstelVerordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen. Verslag Met deze brief informeer ik de Kamer over de Landbouw- en Visserijraad (hierna: Raad) die op 20 november...

2023D47651

Brieven regering

Uitstel toezending Kabinetsreactie AIV advies Klimaatrechtvaardigheid

Uitstel toezending Kabinetsreactie AIV advies Klimaatrechtvaardigheid. Op 26 oktober 2023 publiceerde de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) het advies “Klimaatrechtvaardigheid als noodzaak”. Het AIV advies is geschreven op verzoek van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking...

2023D47649

Brieven regering

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 21 november 2023

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 21 november 2023. Hierbij bied ik u het verslag aan van de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 21 november 2023. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Liesje...

2023D47642

Brieven regering

Informatieplan Ministerie van Algemene Zaken (AZ) 2024-2027

Informatieplan Ministerie van Algemene Zaken (AZ) 2024-2027. Bijgaand bied ik u het meerjarig informatieplan 2024 - 2027 van het ministerie van Algemene Zaken aan. Dit plan beschrijft de prioriteiten van het ministerie op het gebied van...

2023D47638

Brieven regering

Evaluatierapport Rathenau Instituut 2017-2022

Evaluatierapport Rathenau Instituut 2017-2022. Aanbieding evaluatierapport Rathenau Instituut 2017-2022 Onderzoek en Wetenschapsbeleid Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 41046257 Bijlagen 3 Met deze brief ontvangt uw Kamer mijn reactie...

2023D47628

Brieven regering

Meerjarig departementaal informatieplan BZ 2024-2025

Meerjarig departementaal informatieplan BZ 2024-2025. Hierbij bied ik u het Meerjarig departementaal informatieplan BZ 2024-2025 aan. Het informatieplan is een vereiste conform het Besluit CIO-stelsel Rijksdienst 20211 en is bedoeld om met ingang van 2022 uw...

2023D47635

Brieven regering

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 27 november 2023

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 27 november 2023. Hierbij bied ik u het verslag aan van de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 27 november 2023. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Liesje...

2023D47621

Brieven regering

Verslag Raad Algemene Zaken van 15 november 2023

Verslag Raad Algemene Zaken van 15 november 2023. Hierbij bied ik u het verslag aan van de Raad Algemene Zaken van 15 november 2023. De minister van Buitenlandse Zaken, Hanke Bruins Slot [Ondertekenaar 2] VERSLAG VAN...

2023D47596

Brieven regering

Publicatie deelbesluit 2 Woo-verzoek sjoemelen met energielabels en Energie-Indexen in Groningen

Publicatie deelbesluit 2 Woo-verzoek sjoemelen met energielabels en Energie-Indexen in Groningen. Publicatie deelbesluit 2 Woo-verzoek inzake sjoemelen met energielabels en Energie-Indexen in Groningen Datum 30 november 2023 Betreft Publicatie deelbesluit 2 Woo-verzoek inzake sjoemelen met energielabels...

2023D47589

Brieven regering

Personeelskrapte en capaciteitsproblematiek gevangeniswezen

Personeelskrapte en capaciteitsproblematiek gevangeniswezen. DIRECTORAAT-GENERAAL STRAFFEN EN BESCHERMEN DIRECTIE SANCTIE- EN SLACHTOFFERBELEID  DATUM 24 NOVEMBER 2023 ONS KENMERK 5066046 DIRECTORAAT-GENERAAL STRAFFEN EN BESCHERMEN DIRECTIE SANCTIE- EN SLACHTOFFERBELEID  DATUM 24 NOVEMBER 2023 ONS KENMERK 5066046 Pagina van...

2023D47584

Brieven regering

Verkoopprogramma certificaten ABN AMRO

Verkoopprogramma certificaten ABN AMRO. Verkoopprogramma Met deze brief wil ik u informeren dat ik heb ingestemd met het advies van NLFI om opnieuw gedurende een langere periode dagelijks kleine hoeveelheden certificaten van aandelen in ABN AMRO...

2023D47576

Brieven regering

Resultaten Monitor mentale gezondheid en middelengebruik studentenhoger onderwijs 2023

Resultaten Monitor mentale gezondheid en middelengebruik studentenhoger onderwijs 2023. Resultaten Monitor mentale gezondheid en middelengebruik studenten hoger onderwijs 2023 Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie...

2023D47573

Brieven regering

Voortgang Integraal Zorgakkoord. Bekostiging domeinoverstijgende en sectoroverstijgende samenwerking: patiëntengroepsgebonden afstemming van zorg voor specifieke categorieën verzekerden

Voortgang Integraal Zorgakkoord. Bekostiging domeinoverstijgende en sectoroverstijgende samenwerking: patiëntengroepsgebonden afstemming van zorg voor specifieke categorieën verzekerden. Op 4 oktober 2023 bent u geïnformeerd over de voortgang van afspraken uit het Integraal Zorgakkoord (IZA).1 Met het IZA...

2023D47552

Brieven regering

Onderzoek brandveiligheid meubels en matrassen

Onderzoek brandveiligheid meubels en matrassen. Hierbij bied ik u het rapport aan van het onderzoek dat onderzoeks- en adviesbureau Panteia heeft uitgevoerd naar de brandveiligheid van zitmeubelen en matrassen. In 2022 heb ik u geïnformeerd positief...

2023D47534

Brieven regering

Uitkomsten van gesprekken met het veld, Gezondheidsraad en ZonMw in het kader van de moties over beroertepreventie

Uitkomsten van gesprekken met het veld, Gezondheidsraad en ZonMw in het kader van de moties over beroertepreventie. Zoals toegezegd in de Kamerbrief Versterking van de eerste lijn van 17 mei 2023 informeer ik uw Kamer in...

2023D47539