Brieven regering

Zoekresultaten (4.983)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brieven regering

CBS Monitor Loonverschillen mannen en vrouwen 2022

CBS Monitor Loonverschillen mannen en vrouwen 2022. CBS Monitor Loonverschillen mannen en vrouwen, 2022 Datum 7 december 2023 Betreft CBS Monitor Loonverschillen mannen en vrouwen, 2022 Pagina van Pagina van Gelijke beloning voor vrouwen en mannen...

2023D48266

Brieven regering

Tijdelijk Noodfonds Energie 2024

Tijdelijk Noodfonds Energie 2024. Tijdelijk Noodfonds Energie 2024 Datum 6 december 2023 Betreft Tijdelijk Noodfonds Energie 2024 Pagina van Pagina van Het Tijdelijk Noodfonds Energie (TNE, hierna het Noodfonds) heeft in 2023 ruim 50.000 kwetsbare huishoudens...

2023D48184

Brieven regering

Gemeentenieuws van SZW 2023-6

Gemeentenieuws van SZW 2023-6. Gemeentenieuws van SZW 2023-6 Datum 6 december 2023 Betreft Gemeentenieuws van SZW 2023-6 Pagina van Pagina van Hierbij ontvangt u het Gemeentenieuws van SZW 2023-6. Deze nieuwsbrief wordt tevens verzonden aan de...

2023D48242

Brieven regering

Informatieplan van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2024

Informatieplan van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2024. Informatieplan SZW 2024 Datum 5 december 2023 Betreft Informatieplan SZW 2024 Pagina van Pagina van Bijgaand bieden wij u het meerjarig informatieplan van het Ministerie van...

2023D47919

Brieven regering

Ontwerpbesluit toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

Ontwerpbesluit toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. 35 673 Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van de verplichting om over een werkwijze te beschikken die...

2023D47739

Brieven regering

Drie jaar na Roemer: Jaarrapportage arbeidsmigranten 2023 en aanverwante toezeggingen

Drie jaar na Roemer: Jaarrapportage arbeidsmigranten 2023 en aanverwante toezeggingen. 29 861 Arbeidsmigratie en sociale zekerheid Nr. 122 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2023D47689

Brieven regering

Uitspraak Raad van State over de 24-weken-eis

Uitspraak Raad van State over de 24-weken-eis. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 824 Integratiebeleid 35 680 Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met het toekomstbestendig maken van de wetgeving op het...

2023D47508

Brieven regering

Herziene Code Pensioenfondsen

Herziene Code Pensioenfondsen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 043 Toekomst pensioenstelsel Nr. 626 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR ARMOEDEBELEID, PARTICIPATIE EN PENSIOENEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag...

2023D47562

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie op de brief G en G te U inzake verschillen in belastingdruktussen werkenden en niet-werkenden met een IVA-uitkering

Reactie op verzoek commissie op de brief G en G te U inzake verschillen in belastingdruktussen werkenden en niet-werkenden met een IVA-uitkering. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 1225 BRIEF VAN...

2023D47232

Brieven regering

Fiche: Mededeling Demografie Toolbox

Fiche: Mededeling Demografie Toolbox. zal het kabinet ook de aanbevelingen van de Adviesraad Migratie (ACVZ) betrekken.20 Daarnaast vraagt het kabinet stevige aandacht voor het tegengaan van onacceptabele misstanden die plaatsvinden met arbeidsmigranten. Werkgevers in Nederland kunnen...

2023D47086

Brieven regering

Regeringscommissaris transitie pensioenen

Regeringscommissaris transitie pensioenen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 043 Toekomst pensioenstelsel Nr. 625 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR ARMOEDEBELEID, PARTICIPATIE EN PENSIOENEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag...

2023D47014

Brieven regering

Vormgeving stapsgewijze afschaffing LKV oudere werknemer

Vormgeving stapsgewijze afschaffing LKV oudere werknemer. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 34 352 Uitvoering en evaluatie Participatiewet Nr. 305 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede...

2023D46824

Brieven regering

Kwijtschelding lokale belastingen aangepast

Kwijtschelding lokale belastingen aangepast. . Dit betekent dat deze mensen de aanslag dan definitief niet hoeven te betalen, tenzij zij op een andere grond niet in aanmerking komen voor kwijtschelding, bijvoorbeeld als betrokkene over vermogen beschikt...

2023D46699

Brieven regering

Evaluatie Convenant Landelijke StuurgroepInterventieteams

Evaluatie Convenant Landelijke StuurgroepInterventieteams. de fenomeengerichte projecten samenwerken op basis van de huidige, gezamenlijke, (format)DPIA, die per project wordt opgesteld. De LSI wil zo transparant mogelijk zijn in haar handelen. Er komt een communicatiestrategie met onder...

2023D46669

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de afschrift brief aan de Gemeente Helmond m.b.t. vergoeding kosten energietoeslag

Reactie op verzoek commissie over de afschrift brief aan de Gemeente Helmond m.b.t. vergoeding kosten energietoeslag. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 B Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar...

2023D46563