Brieven regering

Zoekresultaten (3.530)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Brieven regering

Risico indicatoren die zijn verzameld en opgeslagen door de IND

Risico indicatoren die zijn verzameld en opgeslagen door de IND. DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE JURIDISCHE EN ALGEMENE ZAKEN  DATUM 30 SEPTEMBER 2022 ONS KENMERK 4214740 DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE JURIDISCHE EN ALGEMENE ZAKEN  DATUM 30 SEPTEMBER 2022 ONS KENMERK 4214740 Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van > Retouradres Postbus 20301 2500

2022D38907

Brieven regering

Eerste leerrapportage van het landelijk Ondersteuningsteam dat ondersteuning aanbiedt aan gedupeerde ouders en kinderen die te maken hebben (gehad) met uithuisplaatsing

Eerste leerrapportage van het landelijk Ondersteuningsteam dat ondersteuning aanbiedt aan gedupeerde ouders en kinderen die te maken hebben (gehad) met uithuisplaatsing. Pagina van 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018  2500 EA  DEN HAAG Datum 30 september 2022

2022D38924

Brieven regering

Landenbeleid Jemen

Landenbeleid Jemen. DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE DIRECTIE MIGRATIEBELEID ASIEL, OPVANG EN TERUGKEERD  DATUM 8 SEPTEMBER 2022 ONS KENMERK 4197386 DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE DIRECTIE MIGRATIEBELEID ASIEL, OPVANG EN TERUGKEERD  DATUM 8 SEPTEMBER 2022 ONS KENMERK 4197386 Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van > Retouradres Postbus 20301 2500

2022D38917

Brieven regering

Integriteitsmeldingen Oostvaarderskliniek

Integriteitsmeldingen Oostvaarderskliniek. DIRECTORAAT-GENERAAL STRAFFEN EN BESCHERMEN DIRECTIE SANCTIE- EN SLACHTOFFERBELEID  DATUM 29 SEPTEMBER 2022 ONS KENMERK 4233711 DIRECTORAAT-GENERAAL STRAFFEN EN BESCHERMEN DIRECTIE SANCTIE- EN SLACHTOFFERBELEID  DATUM 29 SEPTEMBER 2022 ONS KENMERK 4233711 Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van >

2022D38703

Brieven regering

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over het verslag van een schriftelijk overleg inzake de fraudekwestie bij het kantoor van de landsadvocaat

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over het verslag van een schriftelijk overleg inzake de fraudekwestie bij het kantoor van de landsadvocaat. 2022D38081 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 september 2022 Hierbij doe ik u ter kennisneming toekomen mijn antwoorden op vragen vanuit de Eerste Kamer naar

2022D38081

Brieven regering

WODC-rapport ‘Gebruik internationale DNA-databanken door geadopteerden n.a.v. interlandelijke adopties’

WODC-rapport ‘Gebruik internationale DNA-databanken door geadopteerden n.a.v. interlandelijke adopties’. 31 265 Adoptie Nr. 108 Brief van de minister voor Rechtsbescherming Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 september 2022 Hierbij bied ik uw Kamer aan het eindrapport ‘Gebruik internationale DNA-databanken

2022D38305

Brieven regering

Reactie op het verzoek van het lid Markuszower, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 juli 2022, over het bericht ‘Overheid moet wachtende tbs'ers tienduizenden euro’s betalen’

Reactie op het verzoek van het lid Markuszower, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 juli 2022, over het bericht ‘Overheid moet wachtende tbs'ers tienduizenden euro’s betalen’. 33 628 Forensische zorg Nr. 94 Brief van de minister voor Rechtsbescherming Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27

2022D37835

Brieven regering

Versterking toezicht advocatuur

Versterking toezicht advocatuur. 29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde Nr. 733 Brief van de minister voor Rechtsbescherming Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 september 2022 In mijn voortgangsbrief aanpak georganiseerde criminaliteit tijdens berechting en detentie heb ik de contouren van een landelijk toezichthouder

2022D37729

Brieven regering

Aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie

Aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie. bijvoorbeeld het standaard verbieden van communicatie tussen bepaalde gedetineerden of visueel toezicht op gesprekken in de EBI tussen een gedetineerde en zijn advocaat. Tevens slaan wij internationaal de handen ineen tegen een internationaal opererende georganiseerde

2022D37696

Brieven regering

Verlenging instellingsduur Commissie Wet wapens en munitie

Verlenging instellingsduur Commissie Wet wapens en munitie. 33 033 Wapen- en munitiebezit Nr. 34 Brief van de minister van Justitie en Veiligheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 september 2022 Bij brief van 16 februari 2022 bent u geïnformeerd over het instellen van de Commissie Wet wapens en munitie. Middels

2022D37500

Brieven regering

Werkprogramma 2023 Inspectie Justitie en Veiligheid

Werkprogramma 2023 Inspectie Justitie en Veiligheid. 36 200 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2023 Nr. 4 Brief van de minister van Justitie en Veiligheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 september 2022 Hierbij bied ik u, mede namens de

2022D37494

Brieven regering

Prijsafspraken Raad voor de rechtspraak 2023-2025

Prijsafspraken Raad voor de rechtspraak 2023-2025. 36 200 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2023 Nr. 5 Brief van de minister voor Rechtsbescherming Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 september 2022 Bijgevoegd treft u de brief die ik op 22

2022D37478

Brieven regering

Voorgenomen maatregelen financierbaarheid Dienst Justitiële Inrichtingen

Voorgenomen maatregelen financierbaarheid Dienst Justitiële Inrichtingen. het herinvoeren van de eigen bijdrage van cliënten voor hun verblijf in de forensische zorg. Deze eigen bijdrage is afgeschaft met de inwerkingtreding van de Wet forensische zorg, middels een amendement van het lid Bouwmeester. Uw Kamer vond het onwenselijk dat een

2022D37434

Brieven regering

WODC ‘Planevaluatie Wet forensische zorg; Reconstructie en evaluatie van de beleidstheorie’

WODC ‘Planevaluatie Wet forensische zorg; Reconstructie en evaluatie van de beleidstheorie’. 33 628 Forensische zorg Nr. 93 Brief van de minister voor Rechtsbescherming Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 september 2022 Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) voert een meerjarige

2022D37475

Brieven regering

Rijksbrede Risicoanalyse

Rijksbrede Risicoanalyse. 30 821 Nationale Veiligheid Nr. 165 Brief van de minister van Justitie en Veiligheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 september 2022 Een veelheid aan dreigingen kunnen onze nationale veiligheid schaden, ook tegelijkertijd. De oorlog in Oekraïne laat dit zien: militaire en hybride

2022D37479

Naar boven