Brief regering : Fiche: Herziening verordening Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag schriftelijk overleg over het Fiche: Herziening verordening Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027

Indiener L. Bromet, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken

Motie

21501-20-1931 Motie van de leden Van Weyenberg en Van der Lee over prioriteit geven aan modernisering van de Europese begroting in gesprekken over het MFK

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Motie

34682-125 Motie van het lid Ouwehand c.s. over het blokkeren van een EU-Mercosur-verdrag waarin de landbouw is opgenomen en het actief steun vergaren voor deze positie bij andere lidstaten

Indiener E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Motie

21501-02-2544 Motie van het lid Van Wijngaarden -de motie-Van Wijngaarden over de Europese Commissie aansporen om de methode voor salarisstijging voor EU-ambtenaren te versoberen

Indiener J. van Wijngaarden, Tweede Kamerlid

Motie

21501-20-1829 Motie van het lid Piri over structurele financiële steun aan Oekraïne

Indiener K.P. Piri, Tweede Kamerlid

Motie

21501-20-1768 Motie van het lid Amhaouch c.s. over een Europees herstelprogramma gericht op het herstel en de wederopbouw van Oekraïne

Indiener M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Raad Algemene Zaken (21501-02, nr. 2541)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:16

Debat over het NPLG en de stikstofproblematiek

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 13:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de toekomst van de Euro

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 14:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

BNC-fiche herziening verordening MFK 2021-2027

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Extra procedurevergadering commissie Europese Zaken (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Raad Algemene Zaken d.d. 19 september / Meerjarig Financieel Kader (MFK)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 09:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:46