Brief regering

Fiscale moties- en toezeggingen

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Bijlage 1
Bijlage
Bijlage 2

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

07-02-2019
28089-109Motie van het lid Von Martels c.s. over het fiscale verschil tussen een boete en een dwangsom wegnemen

06-02-2019
34853-(R2096)-9Motie van de leden Lodders en Van Weyenberg over FATCA en de Duitse optie

14-11-2018
35029-20Motie van de leden Lodders en Van Weyenberg over verduurzaming niet ontmoedigen door hogere lokale lasten

14-11-2018
35033-8Motie van het lid Lodders c.s. over handhaven van de jaaraangifte voor kleine ondernemers

14-11-2018
35026-55Motie van de leden Leijten en Lodders over letselschadevergoedingen

14-11-2018
35026-49Motie van de leden Omtzigt en Bruins over een studietoelage uit een fonds van de werkgever

14-11-2018
35027-11Motie van het lid Omtzigt over opsporen van wanbetalers met een buitenlands kenteken

22-11-2017
34785-49Motie van het lid Omtzigt c.s. over ondernemers in de schuldhulpverlening