Verzoek van het lid Van Gerven (SP) om nav de toezegging van de minister voor Medische Zorg in zijn reactie op de brief van Wemos inzake het Rapport Overpriced (29 477 nr. 575) om op verzoek van de commissie voor het einde van 2019 in aanvulling op de beantwoording van schriftelijke vragen met een uitgebreide reactie op het rapport te komen, het verzoek om de reactie op het rapport alsnog zo snel mogelijk te ontvangen

2020D02737
Indiener Henk van Gerven
Kamerlid SP

Uitvoering moties Wiersma c.s. en Van der Molen c.s. naar aanleiding van het debat over de implementatie van de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding (Kamerstuk 34349-19 en 34349-21)

2020D02722
Indiener R.W. Knops
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Kies periode

tot Toepassen