Enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening presenteert rapport op maandag 26 februari

De parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening presenteert op maandag 26 februari haar rapport. De presentatie vindt plaats om 13.00 uur in het gebouw van de Tweede Kamer. Commissievoorzitter Michiel van Nispen licht de belangrijkste bevindingen, conclusies en aanbevelingen toe. Kamervoorzitter Martin Bosma neemt het rapport namens de Tweede Kamer in ontvangst.

De leden van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening zitten achter een tafel in de Enquêtezaal. Voor hen zit gedupeerde Dulce Gonçalves-Tavares aan een tafel.
Openbaar verhoor van gedupeerde Dulce Gonçalves-Tavares op 9 september 2023 tijdens de eerste verhoorweek.

Door diverse onderzoeken voorafgaand aan deze enquête is de afgelopen jaren steeds beter zicht gekomen op wat zich heeft afgespeeld in het toeslagenschandaal. Maar de vragen of dit breder speelt binnen de sociale zekerheid en waarom dit heeft kunnen gebeuren, kwamen daarbij nog niet aan bod. Ook de rol van de Tweede Kamer, het gebruik van risicoprofielen en gegevensuitwisseling zijn eerder niet belicht.

Inzicht krijgen in het fraudebeleid van de overheid, daar een oordeel over vormen en lessen trekken voor de toekomst: dat is het doel van de parlementaire enquête Fraudebeleid en Dienstverlening. In de afgelopen twee jaar heeft de commissie onderzocht hoe het fraudebeleid in de sociale zekerheid en toeslagen tot stand is gekomen, hoe het wordt uitgevoerd en hoe de overheid daarbij tekort is geschoten in de dienstverlening aan en rechtsbescherming van mensen. 

Over de commissie

De commissie is na haar installatie op 3 februari 2022 gestart met het vorderen en bestuderen van documenten en inlichtingen van diverse instanties. Na deze voorbereidende fase voerde de commissie in 2023 in totaal 118 besloten voorgesprekken. 

De enquêtecommissie heeft in september en oktober 2023 veertig openbare verhoren afgenomen. Dit gebeurde door de leden Salima Belhaj (toenmalig commissievoorzitter), Michiel van Nispen (toenmalig vicevoorzitter), Thierry Aartsen, Senna Maatoug, Lammert van Raan, Farid Azarkan, Evert Jan Slootweg en Sylvana Simons. Na de installatie van de nieuwe Tweede Kamer op 6 december 2023 hebben de leden Aartsen en Maatoug onder leiding van commissievoorzitter Van Nispen het onderzoek afgerond. 

Volg live en lees meer

  • De presentatie op maandag 26 februari is vanaf 13.00 uur te volgen via de livestream van de Tweede Kamer en de app Debat Direct. Aansluitend vindt er een persconferentie plaats.
  • Lees meer over de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening op de commissiepagina. Via deze pagina kunt u ook alle openbare verhoren terugkijken.