Plenaire zaal

Agenda van 28 februari 2024

TV Gids

0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Leraren

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rechtspraak

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Procedurevergadering VWS

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Procedurevergadering IenW

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Digitale Zaken

Procedurevergadering commissie LNV

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

PAX en Stop Wapenhandel over wapenexportbeleid

- uur
Bijzondere procedure
vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Circulair bouwen

- uur
Rondetafelgesprek
vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Stelsel van arbeidsongeschiktheid

- uur
Technische briefing
vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)

- uur
Bijzondere procedure
vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Vergadering commissie voor de Werkwijze

- uur
Vergadering
commissie voor de Werkwijze

Rondetafelgesprek over het mbo

Hoe staat het met het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)? De commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil zich nader...

Circulair bouwen

Circulair bouwen is het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit...