Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie LNV

De vergadering is geweest

28 februari 2024
11:15 - 12:15 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  D.J.G. Graus (PVV)
 • L. Bromet (GroenLinks-PvdA)
 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • W.J.H. Meulenkamp (VVD)
 • H. Holman (NSC)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)
 • I. Kostic (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brieven van particulieren

 3. 3

  Brieven van organisaties

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Uitnodiging Feangreide Fryslân, namens Bestjoerlik Oerlis Feangreide, voor werkbezoek aan Fryske Feangreide (veenweide)

 5. 5

  Voorstel LNBBB voor gesprek over natuurbeleid

 6. 6

  Verzoek Provincie Gelderland tot aanbieding petitie over wolf d.d. 12 maart 2024

 7. 7

  Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Herziening verordening dierenwelzijn tijdens transport (Kamerstuk 22112-3861)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Verordening welzijn en traceerbaarheid van honden en katten (Kamerstuk 22112-3860)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Amendering van de Verordening Meerjarenplan Noordzee, Oostzee en Westelijke wateren

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op brief van Nordic Maize breeding over octrooieren van natuurlijke eigenschappen van planten

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Ontwikkelingen rondom het Commissievoorstel Duurzaam Gebruik Gewasbeschermingsmiddelen (SUR)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Goedkeuring Europese Commissie compensatie ecoregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 26 februari 2024 (eerste deel) (Kamerstuk 21501-32-1617)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Publicatie CBS Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest - vierde kwartaal 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Rapport ‘Overwegingen voor een herinrichting van de markt voor transport en verwerking van kadavers’

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op de motie van het lid Tjeerd de Groot over de bio-industrie uitfaseren en overgaan tot een dierwaardige veehouderij met als basis het familiebedrijf (Kamerstuk 36410-XIV-52) en over de motie van de leden Tjeerd de Groot en Grinwis over koersen op de omvang en de belangen van de Nederlandse melkveehouderij bij de inrichting van de kalverhouderij Kamerstuk 36410-XIV-53)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Antwoorden op vragen commissie over LNV Actieprogramma Digitalisering (Kamerstuk 26643-1086)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Toestemming voor deelname van de Inspecteur-Generaal van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) aan een rondetafelgesprek over de Nota van Wijziging ten aanzien van artikel 2.1 van de Wet dieren

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Afschrift van antwoord op brief Vogelbescherming c.s. over natuurvergunningverlening

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie SoC Unesco Werelderfgoed Waddenzee

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie over het bericht dat Staatsbosbeheer langdurige pachtrelaties openbreekt

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Opvolging van de motie van het lid Van Campen c.s. over het breder toestaan van de bevissing van de Amerikaanse rivierkreeft (Kamerstuk 36410-XIV-12)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Fiche: Mededeling ‘Fur free Europe’

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het beleidsterrein van LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Overzicht activiteiten

  Plenaire Debatten:
  • Debat over de boerenprotesten in Nederland en de rest van Europa (aangevraagd door het lid Pierik (BBB) op 6 februari 2024)

  Tweeminutendebatten:
  • ntb Tweeminutendebat Tuinbouw, Visserij en Biotechnologie (CD 8/2)
  • ntb Tweeminutendebat Landbouw, Klimaat en Voedsel (CD 15/2)
  • ntb Tweeminutendebat LVR 26 februari 2024 (SO 19/02) 

  Geplande commissiedebatten en -overleggen:
  • ma 04-03-2024 13.00 - 18.00: Wetgevingsoverleg Nota van Wijziging ten aanzien van artikel 2.1 van de Wet dieren (Kamerstuk 35746, nr. 9)
  • ovb in week 11 (12 - 14 maart): Commissiedebat Mestbeleid
  • wo 20-03-2024 13.00 - 16.00: Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad (25/26 maart)
  • ma 01-04-2024 14.00 - 14.00: Inbreng schriftelijk overleg Informele Landbouw- en Visserijraad (7-9 april)
  • wo 17-04-2024 10.00 - 16.30: Commissiedebat Stikstof, NPLG en natuur

  Ongeplande commissiedebatten:
  • Commissiedebat EU-LNV (4 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat NVWA (8 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen (8 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Dieren buiten de veehouderij (7 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Dierproeven (3 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Pacht (2 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Dieren in de veehouderij (11 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Zoönosen en dierziekten (9 stukken op de agenda)
  • Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Van der Plas en Eppink “Snel weg uit de stikstofcrisis" (Kamerstuk 36296)

  Overige commissieactiviteiten:
  • ma 11-03-2024 13.00 - 17.00: Werkbezoek Naturalis Biodiversity Centre
  • wo 13-03-2024 12.00 - 13.30: Lunchbijeenkomst Staat van LNV (besloten)
  • di 26-03-2024 16.30 - 17.30: Technische briefing Agenda natuurinclusief 2.0
  • do 04-04-2024 14.00 - 17.00: Rondetafelgesprek Wolf
  • ntb Technische briefing EU-Mercosurhandelsverdrag (samen met commissie BuHa-OS)
  • ovb 09-09 t/m 13-09-2024: Werkbezoek Oostenrijk en Zwitserland
 26. 26

  Voortgang klimaatbeleid landbouw en landgebruik

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Geannoteerde Agenda Landbouw- en Visserijraad van 26 februari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Voortgang energietransitie glastuinbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Natuurcompensatie Voordelta

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op verzoek commissie over een verzoek van additionele’ handkokkelvissers om de aan hen verleende tijdelijke en niet-overdraagbare additionele handkokkelvergunning om te zetten naar een permanente en overdraagbare ‘reguliere’ handkokkelvergunning

  Te behandelen:

  Loading data